8.septembris 14(369)

Zinātnes Vēstnesis

14 (369) ISSN 1407–1479 2008. gada 8. septembris


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs  

SVEICAM!

V Sēlijas kongress 08.08.08.

Kongresa ieteikumi

Sēlijas jubilejas, dzīve, problēmas, perspektīvas

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada augustā

IN MEMORIAM

Konkursi

Aizstāvēšana

Nākošais "ZV" numurs iznāks 2008. gada 29. septembrī

 

SVEICAM!

4-09-2008

Mīļo akadēmiķi Mārtiņ Beķer!

No visas sirds sveicam Jūs 80. dzimšanas dienā!

Savā darbā Jūs esat apvienojis neiespējamo – izcilu aktivitāti, labvēlīgu attieksmi pret visu paaudžu kolēģiem un prasmīgu organizatorisko darbu. Un tāpēc mēs lepojamies. Lepojamies ar Jūsu starptautiski atzīto ieguldījumu mikrobioloģijas un biotehnoloģijas jomā, lielo veikumu zinātnes organizatoriskajā darbā un jauno zinātnieku sagatavošanā, ar Jūsu nopelniem valsts emeritēto zinātnieku grantu iedibināšanā un ilggadīgo aktīvo darbību Valsts emeritēto zinātnieku padomes darbā.

Pateicoties par ciešo sadarbību ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, novēlam veselību, enerģiju, izturību un možu garu, veiksmi turpmāko radošo ieceru īstenošanā ! Paldies par Jūsu nesen iznākušo objektīvo dzīves atstāstu, un lai Jūsu pamatīgums turpinās jaunos darbos!

Dziļā cieņā un sirsnībā –

LZA prezidents Juris Ekmanis
Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš
Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas
zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Raimonds Valters

2008. gada 31.augustā

Pēdējā atjaunošana 4-09-2008

V Sēlijas kongress 08.08.08.

4-09-2008

V Sēlijas kongress
08.08.08.

Godātie Sēlijas kongresa dalībnieki, organizatori, sēlieši!

Vēlu veiksmi Sēlijas kongresa dalībniekiem, kuri jau piekto reizi pulcējas kādā no Sēlijas skaistākajām vietām, šoreiz – Viesītē, pilsētā, kas lepojas ar lielāko Kultūras pili Latvijas laukos, Mazo bānīti un, protams, savu lielāko bagātību – saviem ļaudīm.

Pēdējā atjaunošana 4-09-2008
Lasīt tālāk...

V Sēlijas kongress - ieteikumi

4-09-2008

Kongresa ieteikumi

1. Jācenšas, lai administratīvi teritoriālās reformas peripetijās nepazūd Sēlijas jēdziens, sēliskā identitāte šajā Latvijas daļā, jāatbalsta vietējās kultūras ierosmes īpatnību saglabāšanā.

Pēdējā atjaunošana 4-09-2008
Lasīt tālāk...

Sēlijas jubilejas, dzīve, problēmas, perspektīvas

4-09-2008

Ievadreferāts “Sēlijas 800 un Viesītes 80 gadi – problēmas un perspektīvas” V Sēlijas kongresā Viesītē 2008.gada 8.augustā

Sēlijas jubilejas, dzīve, problēmas, perspektīvas

Sēlijas asociācijas goda prezidents, akadēmiķis prof. JĀNIS STRADIŅŠ

Laikā un telpā

Šajā numeroloģiskajā 08.08.08. dienā arī mēs te apspēlējam astotniekus un nulles. Esam pulcējušies V Sēlijas kongresā, atkal Viesītē, lai vienlaikus atzīmētu divus varenus notikumus – Viesītes kā pilsētas 80 gadu svētkus un 800 gadus, kopš sēļi un Sēlija, Sēļu pils pirmoreiz minēti rakstītos vēstures avotos. Kongress notiek kā oficiāls pasākums Letonikas gada ietvaros saistībā ar Latvijas neatkarības 90.gadadienu.

Pēdējā atjaunošana 4-09-2008
Lasīt tālāk...

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada augustā

4-09-2008

Pielikums LZP ZSKK 2008. gada 18. jūlija lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada augustā

Pēdējā atjaunošana 4-09-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS