10.novembris 18(373)

Zinātnes Vēstnesis

18 (373) ISSN 1407–1479 2008. gada 10. novembris


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs  

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senātā

   LZA 2009.gada vārdbalvas
   LZA goda doktore Ilze Ilziņa

Zinātne un tehnoloģijas sabiedrībā

LZA Rudens pilnsapulce

Latvijas Zinātnieku savienībai – 20

ĪSUMĀ

ARODBIEDRĪBA INFORMĒ

LZA īsteno locekļu kandidāti

   Dr. habil. phys. LZA kor.-loc. JURIJS DEHTJARS
   Dr. habil. phys. LZA kor.-loc. INTA MUZIKANTE 
   Dr. phyl. LZA kor.-loc. IGORS ŠUVAJEVS 

Pasniegtas Rīgas balvas

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada novembrī

Replika

Atbild ministrija

Aizstāvēšana

Nākošais "ZV" numurs iznāks 2008. gada 24. novembrī


Latvijas Zinātņu akadēmijas Senātā

9-11-2008

LZA 2009.gada vārdbalvas

LZA Senāta lēmums

Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas LZA 2009.vārdbalvas:

Arveda Švābes balvu Latvijas vēsturē – LZA korespondētājloceklim Albertam Varslavānam par monogrāfiju “Latvijas Republika starpvalstu attiecību sistēmā. Pirmā desmitgade (1919 – 1929)”;

Gustava Vanaga balvu ķīmijā – LZA korespondētājloceklim Grigorijam Veinbergam par darbu kopu “Bioloģiski aktīvu savienojumu sintēze uz beta – un gamma–aminoskābju pamata”;

Artura Balklava balvu zinātnes popularizēšanā – LZA goda doktoram Aldonim Vēriņam par izcilu devumu puķkopības un daiļdārzkopības sasniegumu popularizēšanā Latvijā un ārpus tās robežām. 2008.gada 4.novembris

Pēdējā atjaunošana 9-11-2008
Lasīt tālāk...

Zinātne un tehnoloģijas sabiedrībā

9-11-2008

Zinātne un tehnoloģijas sabiedrībā – ar šādu nosaukumu šoruden Kioto notika pasaules zinātņu akadēmiju vadītāju, lielāko biznesa struktūru vadītāju un žurnālistu forums. Mūsu Zinātņu akadēmijas vadību tajā pārstāvēja LZA viceprezidents TĀLAVS JUNDZIS. Par šajā forumā dzirdēto viņš stāstīja LZA Senāta sēdē 28. oktobrī.

Pēdējā atjaunošana 9-11-2008
Lasīt tālāk...

LZA Rudens pilnsapulce

9-11-2008

Latvijas Zinātņu akadēmijas
RUDENS PILNSAPULCE
notiks 2008. gada 20. novembrī plkst.14.00
LZA konferenču zālē
(Rīgā, Akadēmijas laukumā 1)

DARBA KĀRTĪBA

Ievadvārdi
LZA prezidents Juris Ekmanis

Laudatio Vitautam Tamužam
Akadēmiķis Ivars Knēts

2008. gada LZA Lielās medaļas pasniegšana akadēmiķim Vitautam Tamužam

Akadēmiskā lekcija
“Mehānikas slavinājums un ne tikai ”
LZA Lielās medaļas laureāts Vitauts Tamužs

Laudatio Ērikam Kupčem
Akadēmiķis Edmunds Lukevics

2008. gada LZA Lielās medaļas pasniegšana LZA korespondētājloceklim Ērikam Kupčem

Akadēmiskā lekcija
“Hiperdimensionālā KMR spektroskopija”
LZA Lielās medaļas laureāts Ēriks Kupče

Jaunu LZA locekļu vēlēšanas

Diskusija

LZA Prezidijs

Pēdējā atjaunošana 9-11-2008

Latvijas Zinātnieku savienībai – 20

9-11-2008

Latvijas Zinātnieku savienības biedri! Ir pagājuši jau 20 gadu kopš mūsu savienības dibināšanas Latvijai tik trauksmainajā laikā.

Lai atcerētos Latvijas zinātnieku savienība dibināšanu un tās neilgo vēsturi, LZS valde aicina visus savienības biedrus uz LZS 20 gadu darbības atzīmēšanu šī gada 27. novembrī pulksten 16.00 ZA sēžu zālē.

Pasākumā notiks arī bukleta “LZS–20” prezentācija, kā arī diskusijas pie kafijas tases.

LZS valde

ĪSUMĀ

9-11-2008

24.oktobrī notika LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde, kurā tās dalībnieki noklausījās un apsprieda LZA korespondētājlocekļu kandidātu zinātniskos ziņojumus –

bioloģijā: Dr.biol. Arvīds Barševskis (Daugavpils Universitāte) – “ Ģints Notiophilus Dum. skrejvaboļu pasaules fauna, sistemātika un izplatība” un Dr.biol. Aija Linē (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs) – “Autoantivielas kā biomarķieri ļaundabīgo audzēju diagnostikai, monitoringam un terapijas efektivitātes prognozēšanai”;

ķīmijā: Dr.chem. Edgars Sūna (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – “Pētījumi organiskās ķīmijas karstajos punktos. Organokatalīze, mikroviļņi un C–H aktivācija”;

medicīnā: Dr.med. Andrejs Ērglis (LU Kardioloģijas institūts) – “ 5 gadi Latvijas kardioloģijā”.

Aizklāti balsojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu visiem pretendentiem – Dr.biol. A.Barševskim, Dr.biol. A.Linē, Dr.chem. E.Sūnam un Dr.med. A.Ērglim ievēlēšanai par LZA korespondētājlocekļiem.

Pēdējā atjaunošana 9-11-2008
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 12
Powered by Elxis - Open Source CMS