22.decembris 21(376)

Zinātnes Vēstnesis

21 (376) ISSN 1407–1479 2008. gada 22. decembris


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs  

Turpināt gaismas darbu 2009.gadā!
SVEICAM!
Pasniegtas Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “LATVENERGO” 2008. gada balvas
Krīti iekšā akmenī!
Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulce 2008.gada 20.novembrī
DEBATES
IN MEMORIAM
“LATVIJAS ZINĀTNIEKS” pirms 50 gadiem
Aizstāvēšana

Lasītāju ievērībai! Nākošais “Zinātnes Vēstneša” numurs iznāks 2009.gada 12.janvārī. Priecīgu Jauno gadu!


Turpināt gaismas darbu 2009.gadā!

20-12-2008

LZA goda locekļa Induļa Rankas apsveikums un novēlējumi Jaunajā gadā

zv/zv376-1.JPGzv/zv376-2.JPG

Pēdējā atjaunošana 20-12-2008

SVEICAM!

20-12-2008

LZA augstceltnei – 50

16. decembrī restaurētajā Mazajā zālē notika LZA Senāta sēde kopā ar Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmiju, lai atzīmētu 50 gadus, kopš Augstceltne ir Zinātņu akadēmijas mītne, un ZA prezidentu portretu galerijas atklāšana. Par stalto ēku runāja LZA prezidents Juris Ekmanis un Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš, sasirgušā akadēmiķa Jāņa Krastiņa referātu nolasīja šurnāla “Latvijas Architektūra” galvenais redaktors Jānis Lejnieks, atmiņās dalījās RTU rektors Ivars Knēts, kurš kā Celtniecības tehnikuma audzēknis nācis ekskursijā uz vareno jaunceltni, un arhitekts Oļģerts Krauklis, kurš kā students pielicis savu roku bijušās Krievu sētas ēku 12 m garo un 30-40 cm plato siju sazāģēšanā apkārtējiem tantukiem malkā. “Materiāls bija pirmšķirīgs, no tā varēja būvēt vijoles vai cītaras, bet mēs sazāģējām to malkā...” ar šodienas prātu sūkstījās arhitekts. Viņš arī pilnīgi noliedza tautā it kā populāro šīs ēkas dēvēšanu par Kolhoznieku namu, jo jau pats vārds kolhoznieks ir bez kādām saknēm tautas mentalitātē. Tauta pazīst jēdzienu zemnieks. Turklāt neviens kolhoznieks šajā namā nekad kāju nav spēris.

Pēdējā atjaunošana 20-12-2008
Lasīt tālāk...

Pasniegtas Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “LATVENERGO” 2008. gada balvas

20-12-2008

 

zv/zv376-3.JPG
LZA prezidents Juris Ekmanis ar balvas laureātiem
A.Edžiņas foto
 
zv/zv376-4.JPG
Profesors Jānis Dirba ar Juri Ekmani un AS “LATVENERGO” prezidentu Kārli Miķelsonu
A.Edžiņas foto


12. decembrī AS “LATVENERGO” ēkā Pulkveža Brieža ielā 12 notika katra gada nogales pasākums, kad LZA un AS “LATVENERGO” pasniedz Alfrēda Vītola vārdbalvu par izcilu devumu enerģētikā, divas Gada balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā vai ar to saistītās inženierzinātnēs (ja lietišķo pētījumu ieviešanas rezultātā tiek ievērojami paaugstināta AS “LATVENERGO” konkurētspēja Baltijas enerģijas tirgū) un piecas balvas jaunajiem zinātniekiem par panākumiem enerģētikā. Tas ir maksimālais balvu skaits, bet ne katrreiz visas tiek piešķirtas. Šoreiz izpalika Gada balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā.

Pēdējā atjaunošana 20-12-2008
Lasīt tālāk...

Krīti iekšā akmenī!

20-12-2008
zv/zv376-5.JPG

Tēlnieku INDULI RANKU minot, katram pirmās asociācijas saistās ar Turaidas Dainu kalnu un monumentālajām granīta skulptūrām. Sāktas 1980. gadā, pēdējā skulptūra uzstādīta 2004. gadā - vairāk nekā 20 gadus no sava pāri par 40 gadu ilgā granīta tēlnieka darba gadiem Indulis Ranka ir veltījis latvju dainām. Tas, neapšaubāmi, ir viņa mūža darbs. Nu tēlnieks gatavojas savas 75 gadu jubilejas izstādei “Ceļš”. Ar jauniem darbiem, jaunām idejām.

Pēdējā atjaunošana 20-12-2008
Lasīt tālāk...

Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulce 2008.gada 20.novembrī

20-12-2008

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS JAUNIEVĒLĒTO LOCEKĻU ĪSAS BIOGRĀFIJAS

Turpinājums. Sākums skat. “ZV” Nr.19

KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Fizikas un tehniskās zinātnes:

Jānis Auziņš – dz. 25. 07. 1950., Dr.sc.ing. RTU Mehānikas institūts, Mašīnu un mehānismu dinamikas problēmu laboratorija, vadošais pētnieks. RTU asociētais profesors kopš 1987. gada. Zinātnisko pētījumu virzieni: mehatronisku sistēmu dinamika, mašīnu un konstrukciju optimizācija, eksperimentu plānošana un analīze, tajā skaitā kosmisko robotu (BURAN) izstrāde.

Pēdējā atjaunošana 20-12-2008
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS