26. janvāris 2 (378)

Zinātnes Vēstnesis

2 (378) ISSN 1407–1479 2009. gada 26. janvāris


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs  

LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMI 2008.GADĀ

LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMI 2008.GADĀ

LZA balvas

Valsts pētījumu programmas

No dīzeļvilciena līdz Saules un ūdeņraža enerģētikai jeb Mūža devums ar daudzpunkti

ESEJA PAR ZINĀTNI

IESPĒJA PIETEIKTIES ĪSTERMIŅA VIZĪTĒM 2009. GADĀ

Pēc izrādes

Valsts Zinātniskās kvaliākācijas komisijas pārskats par darbu 2008. gadā

Aizstāvēšana

Nākošais “Zinātnes Vēstneša” numurs iznāks 2009.gada 9.februārī.


LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMI 2008.GADĀ

24-01-2009

Latvijas Zinātņu akadēmija, apkopojot iesniegtos universitāšu, zinātnisko institūtu un centru priekšlikumus, nosaukusi nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2008.gadā.

Teorētiskajā zinātnē:

• Atklāts jauns šūnas mehānisms, kas nosaka ļaundabīgo audzēju spēju atjaunoties pēc pretvēža terapijas. Molekulārā līmenī tas paver jaunas iespējas efektīvākai cīņai pret vēzi (akadēmiķe Jekaterina Ērenpreisa, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs sadarbībā ar Sauthemptonas Universitāti, Heidelbergas Universitāti, Vācijas Radiobioloģijas institūtu).

Pēdējā atjaunošana 24-01-2009
Lasīt tālāk...

LZA balvas

24-01-2009

LZA Senāta 2009.gada 20.janvāra lēmums:

1.Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas:

Dr.h.c. Aivaram Lagzdiņam – (Polimēru mehānikas institūts) Frīdriha Candera balvu mehānikā par darbu ciklu plastiskuma teorijā.

Pēdējā atjaunošana 24-01-2009
Lasīt tālāk...

Valsts pētījumu programmas

24-01-2009

Valsts pētījumu programmas “Modernu metožu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā:
videi draudzīgiem atjaunojamās enerģijas veidiem, enerģijas piegādes drošībai un enerģijas efektīvai izmantošanai” 3.etapa rezultātu izvērtēšana

2008. gada 15. decembrī notika Valsts pētījumu programmas “Modernu metožu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā: videi draudzīgiem atjaunojamās enerģijas veidiem, enerģijas piegādes drošībai un enerģijas efektīvai izmantošanai” rezultātu izskatīšanas un apspriešanas sanāksme.

Pēdējā atjaunošana 24-01-2009
Lasīt tālāk...

No dīzeļvilciena līdz Saules un ūdeņraža enerģētikai jeb Mūža devums ar daudzpunkti

24-01-2009
zv/zv378-1.JPG
Prof. I.Veidenbergam diplomu pasniedz LZA prezidents J. Ekmanis un “ITERA–LATVIJA” prezidents J. Savickis
A.Edžiņas foto

RTU profesors Ivars VEIDENBERGS Latvijas Zinātņu akadēmijas, SIA “ITERA–Latvija” un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda 2008. gada balvu un stipendiju vides, Zemes un ģeogrāfijas zinātnēs saņēma par mūža devumu vides zinātnes attīstībā Latvijā. Vairāk nekā 40 gadu – vai tas nav mūža devums? Turklāt arvien jauni un jauni topošie bakalauri, maģistri un zinātņu doktori RTU Vides aizsardzības un siltumsistēmu institūtā šo “mūža devumu” krietni vien pagarinās. Tādēļ jau profesors, balvu saņemot, teica, ka tā nebūt neliek punktu viņa zinātniskajai un akadēmiskajai darbībai, bet gan daudzpunkti.  

Pēdējā atjaunošana 24-01-2009
Lasīt tālāk...

ESEJA PAR ZINĀTNI

24-01-2009

Oļģerts Krastiņš, akadēmiķis

ESEJA PAR ZINĀTNI

Kur rozes vērtīgākas: vāzē vai Kalnrozes gleznā?

Pašreiz modē ir ekspresintervijas. Pajautāsim pirmajam pretimnācējam: “Kas ir Nobels?”. Pirmais pagriezīs muguru, otrais vai trešais atbildēs, ka tā ir lielākā un prestižākā balva, ko var saņemt zinātnieks. Kādēļ Nobelam tāds gods? Atkal kāds atmetīs ar roku un aizies. Cits atbildēs: “Viņš izgudroja dinamītu, sprāgstošo želatīnu, bezdūmu pulveri u.c. tādējādi kļūstot multimiljonārs. Kopš tā laika cilvēcei nenovēršamie kari kļuva 3–5 reizes asiņaināki”.

Pēdējā atjaunošana 24-01-2009
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS