20. aprīlis 8 (384)

Valsts apbalvojumi

16-04-2009

SVEICAM Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu akadēmiķi Dr. habil. phys. Juri EKMANI ar augsto valsts apbalvojumu – III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļus: akadēmiķi Dr. habil. iur. Kalvi TORGĀNU (III šķiras TZO), Goda doktoru Dr. hist. Jāni APALU, akadēmiķi Dr. habil. chem. Gunāru DUBURU un korespondētājlocekli Dr. habil. med. Ludmilu VĪKSNU (IV šķiras TZO)!

Pēdējā atjaunošana 17-04-2009

Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulce 2009. gada 2. aprīlī

16-04-2009

LZA Uzraudzības padomes ziņojums

Atbilstoši LZA Hartai un Statūtiem Uzraudzības padome sagatavojusi vērtējumu par Akadēmijas darbību aizvadītajā gadā. Uzraudzības padomē pašreizējā sastāvā, ko ievēlēja 2008.gada 3.aprīlī, strādā 7 akadēmiķi (Jānis Guntis Bērziņš, Gunārs Duburs, Arnis Kalniņš, Daina Kārkliņa, Edvīns Vanags, Nikolajs Vederņikovs un priekšsēdētājs Pēteris Zvidriņš). Padomes locekļi, pārstāv visas Akadēmijas nodaļas, t.sk. pirmo reizi Padomē ir arī Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas pārstāve. Šis darbs norisa situācijā, kad ir pārvēlēta Akadēmijas vadība un notikušas būtiskas izmaiņas LZA prezidija sastāvā. Pagājušā gada Pavasara pilnsapulcē tika ienestas izmaiņas Statūtos.

Pēdējā atjaunošana 16-04-2009
Lasīt tālāk...

Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulces secinājumi

16-04-2009

(pēc LZA ģenerālsekretāra Valda Kampara ziņojuma)

2008. gada pirmajā pusē bija vērojama visu zinātnes nozaru paātrināta attīstība, nostiprinot zinātnes kadrus un zinātnes infrastruktūru. Līdz ar to pieauga zinātnes loma izglītībā un tautsaimniecībā kopumā.

2008. gada nobeigumā ekonomiskā krīze izraisīja zinātnes un augstākās izglītības finansējuma būtisku samazinājumu, kas var radīt krasas negatīvas sekas izglītības, zinātnes un tautsaimniecības attīstībai, ja netiks izstrādāts efektīvs vidējā termiņa zinātnes attīstību nodrošinošs krīzes pārvarēšanas mehānisms.

Lasīt tālāk...

Zinātne un zināšanu sabiedrība

16-04-2009

Zinātne un zināšanu sabiedrība –
augstas dzīves kvalitātes un nākotnes labklājības priekšnosacījums Latvijā

Dr. Arnolds Ūbelis, 7.IP Nacionālo kontaktpunktu grupas koordinators, Latvijas Universitāte

Šis raksts ir veltījums 10 gadu jubilejai, kopš Latvijas zinātnieki kļuva par pilntiesīgiem dalībniekiem ES Ietvara programmās pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (Framework Programmes for research and technological development).

Pēdējā atjaunošana 16-04-2009
Lasīt tālāk...

Konkurss

16-04-2009

Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras
un mākslas institūts”

izsludina konkursu uz akadēmiskajiem amatiem:

Literatūrzinātnē
pētnieks – 4 vietas,
t. sk. – 2 vietas (0, 5 slodzē)

Pēdējā atjaunošana 16-04-2009
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 10
Powered by Elxis - Open Source CMS