21. septembris 14 (390)

Zinātnes Vēstnesis

14 (390) ISSN 1407–1479 2009. gada 21. septembris


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs  

Valtera Capa balva radioinženierim Raimondam Skurulam

Zinātnes Vēstnesis - 20

Paldies!

Vēl var pieteikties “Rīgas balvai 2009”

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada septembrī

Izstāde

Vija Dzintare Latvijas Zinātņu akadēmijā

“Vai pavadīsim atvaļinājumu uz Mēness?”

Parakstīts sadarbības līgums

LZA izbraukuma sēde Vecpiebalgā

Konkurss

Aizstāvēšana

Nākošais “Zinātnes Vēstneša” numurs iznāks 2009.gada 5.oktobrī.


 

Valtera Capa balva radioinženierim Raimondam Skurulam

17-09-2009

zv/zv390-1.JPG zv/zv390-2.JPG 
Raimonds Skuruls (centrā) un iepriekšējo gadu Valtera Capa balvas laureāti Roberts Kalniņš (pa kreisi) un Juris Upatnieks (ASV)  Laureāts kopā ar LZA prezidentu Juri Ekmani, LR Patentu valdes direktoru Zigrīdu Aumeisteru un firmas “Minox” pārstāvi Norbertu Burgeru
A.Edžiņas foto
 
 

Ievērojamā inženiera, minifotoaparāta Minox radītāja Valtera Capa balva tika iedibināta 2005. gadā. Līdz šim tā piešķirta divas reizes, godinot ievērojamus Latvijas izcelsmes izgudrotājus: Robertu Kalniņu un Benjamiņu Jofi (2005) un Juri Upatnieku (2007) par viņu mūža ieguldījumu izgudrojumos, kas ieguvuši plašu atzinību un pielietojumu pasaules mērogā. Tagad pienākusi kārta trešajai balvai. Tiek apbalvots inženieris Raimonds Skuruls par izcilu ieguldījumu skaņu apstrādes tehnikas jomā.

Pēdējā atjaunošana 17-09-2009
Lasīt tālāk...

Zinātnes Vēstnesis - 20

17-09-2009

zv/zv390-6.JPG

“Zinātnes Vēstnesim” un
Zaigai Kiperei 2009. gada septembrī

Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” pienākusi divdesmitā gadskārta. Dinamiskā steigā, informācijas bagātībā, un, ko tur slēpt, stresā. Latvijas zinātne transformējās par “mazas valsts zinātni”, iekļāvās Eiropas zinātnes telpā, saglabāja Letoniku kā valsts prioritāro programmu. “Zinātnes Vēstnesis” uzcītīgi sekojis šīm pārvērtībām. Operatīva atsaukšanās uz aktualitātēm, regulāra informācija par finansējumu un tā izmaiņām, sadaļa “aizstāvēšana” kā Latvijas zinātnieku kvalifikācijas pieauguma pierādījums un emocionāli krāsaini mūsu ievērojamo zinātnieku portreti, ja atļāvis apjoms – tas ir “Zinātnes Vēstnesis”. ZV ir lasāms gan elektroniskajā, gan “papīra” formātā. Gaidām abus. Varbūt “papīra” variantu pat vairāk.

Vēlam redaktorei, redakcijas padomei un laikraksta aktīvistiem enerģiju un izturību turpmākajos gados. Ar cerību, ka “ķibeles” un pat “dižķibeles” reiz mainās ar normālu attīstību tāpat kā uzplūst un atplūst paisums un bēgums.

Patiesā cieņā

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis

Paldies!

17-09-2009

Paldies visiem, ar kuru līdzdalību, labi domātu padomu un atbalstu iznāk “Zinātnes Vēstnesis”!

Paldies redakcijas padomei – akadēmiķiem Jurim Ekmanim, Jānim Bērziņam, Ēvaldam Mugurēvičam, Baibai Rivžai par vērtīgiem ierosinājumiem un it sevišķi korespondētājloceklim Jānim Kristapsonam par to, ka Zinātņu akadēmijas interneta mājaslapā var aplūkot “Zinātnes Vēstnesi” kopš 1989. gada septembra, visus 390 numurus!

Lasīt tālāk...

Vēl var pieteikties “Rīgas balvai 2009”

17-09-2009

Rīgas balvas biedrība sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju izsludina pieteikšanos “Rīgas balvai 2009” šādās nominācijās:

• Inovatīvās tehnoloģijas un to attīstība Rīgā;

• Zinātniskie pētījumi Rīgai;

• Rīgas tēla veidošana;

• Gada rīdzinieks.

Balva tiek piešķirta par nozīmīgiem zinātniskiem pētījumiem Rīgas vēsturē un kultūrvēsturē, arhitektūras un mākslas vēsturē, etnogrāfijā, demogrāfijā un etnisko attiecību izpētē, ģeogrāfijā, ekoloģijā un citā nozarēs, kas saistītas ar pilsētas attīstību, kā arī par nozīmīgu ieguldījumu inovatīva uzņēmuma radīšanā un attīstībā.

Sīkāku informāciju par pieteikšanos konkursam var iegūt Latvijas Zinātņu akadēmijā pa tālr.: 67223931.

Konkursam var pieteikties līdz 2009.gada 15.oktobrim.

Pēdējā atjaunošana 17-09-2009
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 12
Powered by Elxis - Open Source CMS