18. janvāris 1 (397)

Zinātnes Vēstnesis

1 (397) ISSN 1407–1479 2010. gada 18. janvāris


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs  

Cum tacent, clamant

Gada antisasniegumi zinātnē

Latvijas Zinātnieku savienībā

Komentārs par rakstu “Web of Science: Skats uz Latvijas zinātni”

LZA ārzemju loceklis Pizas universitātes baltu filoloģijas profesors Pjetro Umberto Dini

2010.gadā finansējamie tematisko pētījumu projekti

IN MEMORIAM

Ielūgums uz skulptūras apskati

Aizstāvēšana

Nākošais “Zinātnes Vēstneša” numurs iznāks 2010.gada 1.februārī.


 

Cum tacent, clamant

14-01-2010

zv/zv397-1.jpg Klusējot, tie kliedz. Tā Romas Senāta klusēšanu kā piekrišanu savai nesankcionētajai rīcībai, pārkāpjot konsula pilnvaras un bez tiesas lēmuma izraidot trimdā Katilinu, iztulkojis slavenais Romas orators un izcilais poltiskais darbinieks Marks Tullijs Cicerons. Cicerona vārdā nosaukta balva, kuru nu jau 10 gadus piešķir ievērojamiem ārzemju un Latvijas valsts un sabiedriskajiem darbiniekiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem par Latvijas tēla veidošanu un atpazīstamības veicināšanu pasaulē, un to viņi nebūt nav darījuši klusējot, bet pietiekami skaļi un pamanāmi. Taču šis Cicerona teiciens izraudzīts par moto Cicerona balvas desmitgadei veltītajam simpozijam, kas līdz ar grāmatas “Cicerons un mēs. Cicerona balvai 10 gadi” (izdevniecība “Zinātne”, 2009) atklāšanu 29. decembrī notika Latvijas Zinātņu akadēmijā.  

Pēdējā atjaunošana 15-01-2010
Lasīt tālāk...

Gada antisasniegumi zinātnē

14-01-2010

Katru gadu zinātnieku sabiedrība ir aicināta noformulēt lielākos sasniegumus Latvijas zinātnē. Domāju, ka vajag izvērtēt arī lielākos triecienus Latvijas zinātnei un ierosinu to sākt ar šā gada miju.

Pēdējā atjaunošana 14-01-2010
Lasīt tālāk...

Latvijas Zinātnieku savienībā

14-01-2010

2009. gada 18. decembrī notika gada pēdējā Zinātnieku savienības valdes sēde. Tajā Rita Bebre ziņoja par tikšanos Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi Irēnu Arhipovu, kura informēja par jaunākām nostādnēm zinātnes finansēšanā.

Lasīt tālāk...

Komentārs par rakstu “Web of Science: Skats uz Latvijas zinātni”

14-01-2010

Komentārs par rakstu “Web of Science: Skats uz Latvijas zinātni”
(Zinātnes Vēstnesis, 2009, 21.decembris).

LU CFI Zinātniskās padomes vārdā Aleksejs Kuzmins, LZA kor. loc.

Šodien Latvijas zinātne pārdzīvo grūtus laikus finanšu krīzes un cilvēkresursu trūkuma dēļ. Tāpēc īpaši svarīga ir precīza un ticama informācija par situāciju un izmaiņām zinātnē. Tas ir pamats, lai paši zinātnieki un sabiedrība varētu noteikt aktuālos un perspektīvos pētījumu virzienus, kuros koncentrēt ierobežotos finanšu un cilvēku resursus. Tieši ar šādu mērķi laikraksta “Zinātnes Vēstnesis” 21.decembra numurā tika publicēts raksts “Web of Science: Skats uz Latvijas zinātni” (autori Jānis Kristapsons un Mārtiņš Kozlovskis) [1], kurā analizētas izmaiņas Latvijas zinātnes struktūrā, sākot ar 90.gadu sākumu.

Pēdējā atjaunošana 14-01-2010
Lasīt tālāk...

LZA ārzemju loceklis Pizas universitātes baltu filoloģijas profesors Pjetro Umberto Dini

14-01-2010

2009. gada 17. decembrī diplomu saņēma LZA ārzemju loceklis Pizas universitātes baltu filoloģijas profesors Pjetro Umberto Dini

zv/zv397-3.jpg
Profesors Pjetro Umberto Dini ar LZA Senāta priekšsēdētāju akadēmiķi Jāni Stradiņu
A.Edžiņas foto
 
 

Ar viņu iepazīstināja LZA goda doktore Sarma Kļaviņa

Profesora Dini grāmatu “Baltu valodas”, tulkotu latviešu valodā un izdotu Rīgā 2000. gadā, pazīst daudzi Latvijas humanitāro zinātņu pētnieki un arī interesenti, ne tikai Latvijā, bet arī latviešu sabiedrībā ārzemēs. Taču grāmatas autora personība Latvijā nav tik pazīstama, un viņa curriculum vitae et studiorum ir maz zināms, tāpēc esmu uzņēmusies šo pienākumu raksturot daudzpusīgā un ražīgā zinātnieka un kultūras darbinieka veikumu.  

Pēdējā atjaunošana 14-01-2010
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS