7.novembris 13 (424)

 

Zinātnes Vēstnesis

13 (424) ISSN 1407–1479 2011. gada 7. novembris


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs

LZA Rudens pilnsapulce

Tas ir noticis! (Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3.kongress un Letonikas 4.kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”)

Kongresa uzrunas
   Valsts prezidents Andris Bērziņš
   Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis
   LZA ārzemju loceklis ANDRIS PADEGS

Kongresa rezolūcija

Zinātniskās identitātes stiprināšana

Par latviešu zinātniekiem Latvijā un pasaulē

Aizstāvēšana

Konkurss uz pētnieka amatu literatūrzinātnē


 

Tas ir noticis!

4-11-2011
zv/zv424-1a.jpg
Valsts prezidents Andris Bērziņš
un eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga
ar akadēmiķiem Baibu Rivžu
un Juri Ekmani
J.Brenča foto
 

zv/zv420-2.jpg

“Tas ir noticis”, apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa noslēguma plenārsēdē teica kongresa organizācijas komitejas priekšsēdētājs akadēmiķis Tālavs Jundzis. Ir noticis tas, par ko, esmu pārliecināta, runās vēl ilgi un atcerēsies līdz pat nākamajam kongresam. Vairāk nekā 1200 reģistrētu dalībnieku, neskaitot interesentus un iepriekš nereģestrētus klausītājus astoņu sadaļu (Kultūra un nacionālā identitāte, Valodniecība un literatūrzinātne, Vēsture, Politika un tiesības, Pedagoģija un psiholoģija, Tehniskās zinātnes, Lauksaimniecība, vides zinātne, Medicīna un sporta zinātne) 45 sekcijās.  

Pēdējā atjaunošana 7-11-2011
Lasīt tālāk...

Kongresa uzrunas

4-11-2011


Valsts prezidents Andris Bērziņš:

Ļoti cienījamā Apvienoto kongresu goda patronese Vaira Vīķes–Freibergas kundze! Augsti godātais Zinātņu akadēmijas prezidenta kungs! Godātie Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa delegāti un viesi! Ekselences! Dāmas un kungi!

Pēdējā atjaunošana 4-11-2011
Lasīt tālāk...

Kongresa rezolūcija

4-11-2011


Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku 3.kongresa un Letonikas 4.kongresa “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” rezolūcija

Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3.kongress turpina divu iepriekšējo Pasaules latviešu zinātnieku kongresu (1991, 2001) un pirms 1991.gada regulāri rīkoto Pasaules latviešu tehnisko zinātņu kongresu, kā arī Letonikas kongresu tradīcijas. Salīdzinot ar iepriekšējiem kongresiem, ir būtiski mainījies latviešu zinātnieku (t.i., zinātnieku, kuri savu zinātnisko darbību veic Latvijā, kā arī ārzemēs strādājošo zinātnieku, kas vai nu paši dzimuši Latvijā, vai viņu senči ir dzimuši Latvijā) sastāvs gan ārzemēs, gan Latvijā, jo, pirmkārt, ir notikusi paaudžu nomaiņa, otrkārt, uz darbu ārzemēs ir devušies daudzi vidējās un jaunākās paaudzes zinātnieki. Kongresa dalībnieki ierosina izveidot pasaules latviešu zinātnieku elektronisku reģistru latviešu un angļu valodā.

Lasīt tālāk...

Zinātniskās identitātes stiprināšana

4-11-2011


Saruna ar Pasaules latviešu zinātnieku
3. kongresa un Letonikas 4. kongresa
Organizācijas komitejas priekšsēdētāju
LZA viceprezidentu akadēmiķi TĀLAVU JUNDZI

– Kongresa noslēguma plenārsēdē jūs to nosaucāt par četru dienu maratonu. Taču, sporta terminoloģijā izsakoties, treniņi sākās krietni agri. Kā radās veiksmīgā iecere apvienot abus kongresus?

– Pirms pusotra gada Zinātņu akadēmijas Prezidija sēdē, runājot par iecerēto ceturto Letonikas kongresu, akadēmiķis Jānis Stradiņš atgādināja, ka 2011. gadā paiet desmit gadi kopš iepriekšējā, 2. Pasaules latviešu zinātnieku kongresa, kas savukārt notika desmit gadus pēc pirmā. Šo intervalu nevajadzētu pazaudēt. Pagājušā gada septembrī sākās intensīvs sagatavošanas darbs. Tagad varam novērtēt, kas izdevies un pie kā turpmāk vajadzētu piestrādāt. Uzreiz gan jāteic, ka mēs pat nebijām rēķinājušies ar tik lielu zinātnieku atsaucību. Dalību kongresā bija pieteikuši vairāk nekā 1200 dalībnieki no 15 valstīm, daudz vairāk ārzemnieku nekā bijām cerējuši. Negaidīti veiksmīga izrādījās arī kongresa plenārsēžu tiešā translācija internetā. Pagājušas tikai dažas dienas kopš kongresa, un mēs jau esam saņēmuši vēstules no Lielbritānijas, pat no Austrālijas un Ņujorkas, kur cilvēki sekojuši kongresa norisei, neraugoties uz lielo laika starpību, izsaka savas domas un ierosinājumus. Tas ir apbrīnojami.

Pēdējā atjaunošana 4-11-2011
Lasīt tālāk...

Par latviešu zinātniekiem Latvijā un pasaulē

4-11-2011


Prof. Jānis Stradiņš

Par latviešu zinātniekiem Latvijā un pasaulē

Mūsu kongress lielā mērā veltīts latviešu nacionālās identitātes dažādiem aspektiem, tajā dominē humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji. Taču šoreiz vēlos runāt par latviešu, precīzāk, Latvijas zinātniekiem kopumā, šajā jēdzienā ietverot – un pat akcentējot kā dominējošās! – dabas un eksaktās zinātnes, medicīnas, veterinārijas un lauksaimniecības zinātnes. Šķiet lietderīgi iepazīstināt humanitāro zinātņu pārstāvjus ar viņu kolēģiem plašākā griezumā (arī lai pārvarētu Čārlza Snova iezīmēto humanitāro un eksakto zinātņu plaisu), parādīt, kādās jomās latviešu aicinājums varbūt ir izpaudies prioritāri, kādas jomas ir piesaistījušas tieši latviešus.

Pēdējā atjaunošana 4-11-2011
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS