21.novembris 14 (425)

Sveicam!

16-11-2011


20. oktobrī LR Ordeņu kapituls par nopelniem Latvijas labā piešķīris Valsts apbalvojumus, t.sk. arī LZA korespondētājloceklei Ausmai Cimdiņai un LZA goda loceklim Jāzepam Pīgoznim – Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru, akadēmiķim Jānim Krastiņam – Atzinības Krusta II šķiru.

Pēdējā atjaunošana 16-11-2011

UNESCO svinamo dienu kalendārā iekļautas trīs Latvijai svarīgas jubilejas

16-11-2011


Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) savā svinamo dienu kalendārā 2012. – 2013. gadam iekļāvusi trīs notikumus, kurus ieteikusi Latvija. Tā ir rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa (1863–1908) 150. dzimšanas diena, komponista Jāzepa Vītola (1863– 1948) 150. dzimšanas diena un ķīmiķa Paula Valdena (1863–1957) 150. dzimšanas diena.

Lasīt tālāk...

LATVISKĀ IDENTITĀTE GLEZNĀS

16-11-2011

zv/zv425-1.jpg Reiz bija skola, kur mācījās centra bērni – Rīgas 7–gadīgā pamatskola. Pēc tam, kad telpas ievajadzējās citai mācību iestādei, skolēnus pārvietoja uz 1. vidusskolu Raiņa bulvārī. Klasē mācījās dvīņu brāļi Andrejs un Juris Ģērmaņi, pasargāti no puiku attiecību skaidrošanas. Jo – viņi bija divi! Tik līdzīgi, ka sākumā bija grūti atšķirt vienu no otra! Varbūt jau tad, pa logu vērojot pulksteni Latvijas Mākslas akadēmijas fasādē, brāļiem radās doma par to, ko māca šajā ēkā. Bet tas pulkstenis tik lēni skaitīja minūtes! – atmiņās kavējās LZA prezidents Juris Ekmanis. Šodien mēs dzīvē darām katrs savu, brāļi ir pazīstami mākslinieki, atklājot Jura Ģērmaņa gleznu izstādi, sacīja LZA prezidents, šī māksla ir tik vitāla, tajā jūt profesionālu roku!  

Pēdējā atjaunošana 16-11-2011
Lasīt tālāk...

Zinātnes politika – uz papīra un dzīvē

16-11-2011


Saruna ar Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāju akadēmiķi Andreju Siliņu

Pasaules latviešu zinātnieku kongresā gan plenārsēdēs, gan diskusijā daudz runāja par Latvijas zinātnes politiku. Tajā pat laikā Latvijas zinātnes lejupslīde ir acīmredzama. Kā tas saskaņojas?

Lasīt tālāk...

LZA īsteno locekļu kandidāti

16-11-2011


Svarīgu tehnoloģisko materiālu īpašību liela mēroga datormodelēšana no pirmajiem principiem

Jevgeņijs Kotomins,
LZA kor.loc., Dr.habil.phys.,
LU Cietvielu fizikas Institūts

Mūsdienu liela mēroga paralēlā datormodelēšana ir svarīgs paņēmiens jaunu materiālu izpētē un esošo materiālu īpašību uzlabošanā pielietojumiem, t.sk. enerģētikā. Tas ir īpaši nozīmīgi, pētot virsmas un defektus, kuri vienmēr eksistē reālos (nano)materiālos. Eksperimentālām metodēm šādos pētījumos piemīt ievērojami ierobežojumi.

Pēdējā atjaunošana 16-11-2011
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS