14.jūlijs 13 (471)

Zinātnes Vēstnesis

13 (471) ISSN 1407–1479 2014. gada 14. jūlijs


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs

Topošajiem studentiem un zinātniekiem

Sakarā ar gatavošanos Latvijas valsts 100 gadu jubilejai

LATVIJA PĒC 10 GADIEM EIROPAS SAVIENĪBĀ – CITA LATVIJA?

Eiropas atspulgi Rīgā senajās liecībās

IN MEMORIAM Akadēmiķis Mārtiņš Beķers (31.08.1928. – 26.06.2014.)

Aizstāvēšana


Nākamais "Zinātnes Vēstneša" numurs iznāks 2014.gada 8.septembrī.


Topošajiem studentiem un zinātniekiem

13-07-2014

Vjačeslava Kaščejeva vārds pēdējā laikā ir bieži sastopams. Jauns un atraktīvs Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes asociētais profesors un vadošais pētnieks, studentu iemīļots lektors, Pasaules Ekonomikas foruma balvas “Young Scientists 2013” laureāts – viens no pasaules 40 jaunajiem zinātniekiem (vienīgais no Austrumeiropas), kuri pārstāv 19 valstis un kuru zinātniskais ieguldījums un tehnoloģiskās inovācijas ir būtisks pagrieziens pasaules attīstībā. Pagājušajā rudenī ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, apbalvots ar LR Ministru kabineta Atzinības rakstu (2013), pirms kura saņemti trīs Ministru kabineta apbalvojumi (2010 – 2012) par darbu ar talantīgajiem skolēniem. Vienīgais no zinātniekiem, kurš saņēma jaundibināto balvu “Laiks Ziedonim”.

Lasīt tālāk...

Sakarā ar gatavošanos Latvijas valsts 100 gadu jubilejai

13-07-2014

Latvijas Radošo savienību padome aicina visas radošās savienības iesniegt to cilvēku sarakstus ar personas datiem, kas ko nozīmīgu veikuši Latvijas attīstībā, atzīmējot arī, ja šai personai līdz 2018. gada 18. novembrim ir kāda ievērojama jubileja vai radošās dzīves notikums. Aicinām visas zinātniskās institūcijas un organizācijas iesniegt to zinātnieku sarakstus ar personas datiem (dzimšanas gads, datums, kā arī, ja iesniegšanai paredzētais cilvēks miris, arī miršanas gadu, datumu), kā arī īsu anotāciju, par ko nominēts šim sarakstam. Visas radošās savienības veidos un publicēs kopīgu to personu sarakstu, kas ir ko nozīmīgu veikušas Latvijai, un mudinās sabiedrību, institūcijas, organizācijas pievērst viņiem uzmanību (rakstīt par viņiem, uzņemt filmas, veidot pasākumus izglītības iestādēs u.c.). Minētie saraksti ar datiem līdz 27. jūlijam jāatsūta uz adresi:

Latvijas Zinātnieku savienība


LATVIJA PĒC 10 GADIEM EIROPAS SAVIENĪBĀ – CITA LATVIJA?

13-07-2014

2004.gada 1.maijā Latvija oficiāli pievienojās Eiropas Savienībai (ES). Šobrīd ir vērts atskatīties pagātnē, lai izvērtētu, kāda ir bijusi Latvijas pirmā desmitgade kā ES dalībvalstij.

Lasīt tālāk...

Eiropas atspulgi Rīgā senajās liecībās

11-07-2014

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) 2014.gada 26.jūnijā tika atklāta izstāde “Eiropas atspulgi Rīgā senajās liecībās (14.–19.gs.)”.

Izmantojot 1524.gadā dibinātās LU Akadēmiskās bibliotēkas (LU AB) rokrakstu un reto grāmatu bagātīgo krājumu, izstādē atspoguļotas divdesmit divu Eiropas valstu: Austrijas, Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Itālijas, Īrijas, Kipras, Lielbritānijas, Lietuvas, Maltas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Somijas, Spānijas, Šveices, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas kontaktu un ietekmes senās liecības Rīgā no 14. līdz 19.gadsimtam.

Pēdējā atjaunošana 14-07-2014
Lasīt tālāk...

IN MEMORIAM

11-07-2014

Akadēmiķis
Mārtiņš Beķers
(31.08.1928. – 26.06.2014.)

26. jūnija rītā pēc ilgas un smagas slimības aprāvās Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa, profesora, Valsts emeritētā zinātnieka Dr. habil. biol. Mārtiņa Beķera mūža pavediens. Akadēmiķis Beķers ir biotehnoloģijas nozares pamatlicējs Latvijā. Viņa vadībā veikti plaši pētījumi par mikrobioloģisko biosintēzi un atjaunojamo izejvielu mikrobioloģisko konversiju, raugu šūnu anabiozi, saharozes metabolismu rauga Zymomonas mobilis šūnās, šūnu imobilizāciju, jaunu funkcionālo uzturlīdzekļu radīšanu. Mārtiņš Beķers un viņa līdzstrādnieki ir selekcionējuši tautsaimniecībā izmantojamas patentējamas mikrobu kultūras – aminoskābes lizīna, vitamīna B12, pienskābes, etanola un polisaharīda levāna producentus. Pienskābās rūgšanas pētījumi ļāva a/s “Rīgas piena kombināts” uzsākt cilvēku veselībai ļoti nozīmīgas produktu grupas “Lakto” ražošanu, papildinot šo produktu klāstu ar principiāli jaunu Latvijā patentētu ”Auzu biolakto”. Alkoholiskās rūgšanas pētījumu rezultātā a/s “Latvijas Balzāms” pēc Mārtiņa Beķera patenta pirmo reizi Latvijā no vietējām izejvielām uzsāka pašmāju viskija “Aleksandrs” ražošanu. Viņa vadībā radīta valsts mēroga koncepcija – tehniski ekonomiskā bāze biodegvielu bioetanola, biodīzeļa un biogāzes ieguvei, kā izejvielu izmantojot lauksaimniecības produktus un atkritumus. Mārtiņa Beķera un viņa līdzstrādnieku izstrādātā lizīna ražošanas tehnoloģija savulaik īstenota ne tikai Līvānu bioķīmiskajā rūpnīcā, bet arī četros citos bijušās PSRS uzņēmumos. Lizīna ražošanas licences un tehnoloģijas pārdotas Ungārijas, Dienvidslāvijas, Dānijas, Somijas un Dienvidāfrikas firmām.

Pēdējā atjaunošana 11-07-2014
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS