LZA sēdes

Vai magnētiskais monopols atklāts?

25-04-2014

Latvijas Zinātņu akadēmijas sēde trešdien 30.aprīlī plkst. 13.00
LZA Sēžu zālē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā)

Vai magnētiskais monopols atklāts?

zinātniski populāra lekcija
akadēmiķis Oļģerts Dumbrājs


Pēdējā atjaunošana 1-05-2014

Latvijas Zinātņu akadēmijas sēde 2013.gada 21. oktobrī (video)

23-10-2013

Latvijas Zinātņu akadēmijas sēde 2013.gada 21. oktobrī

LZA Lielās medaļas pasniegšana LZA ārzemju loceklim Alvim Brāzmam (video)

Pēdējā atjaunošana 23-10-2013

Akadēmiķa Elmāra Grēna lekcija (videoieraksts)

3-05-2008

Akadēmiķa Elmāra Grēna lekcija (videoieraksts)

"Cilvēka genoms: evolūcijas strupceļš, jauns vijums, vai tikvien kā izaicinājums"

LZA sēdē 2007.gada 7. decembrī.

Pēdējā atjaunošana 2-07-2008

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS SĒDES 2007. GADĀ

2-05-2008

23. februāra sēde. Latvijas zemes dzīļu resursi un to izmantošana tautsaimniecībā

Sēdi organizēja Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa. Sēde bija veltīta Latvijas minerālām izejvielām un to izmantošanai tautsaimniecībā, aptverot pētniecību, rūpniecisko ražošanu un izglītību. Vienkopus tika pulcināti valsts institūciju pārstāvji, ražotāji, zinātnes un izglītības darbinieki. Pēc akad. Ulda Sedmaļa ievadvārdiem sēdes dalībnieki noklausījās un apsprieda piecus ziņojumus: “Pašreizējais stāvoklis Latvijas zemes dzīļu resursu ģeoloģiskā izpētē un nākotnes uzdevumi šajā nozarē” (Dr.geol. Valdis Segliņš, LU), “Materiālu ieguves iespējas no Latvijas zemes dzīļu resursiem” (Dr.sc.ing. Ruta Švinka, RTU), “Latvijas naftas resursi, ģeotermālā enerģija, gāzes krātuves un pazemes ūdeņi” (Dr.geol. Astrīds Freimanis), “Latvijas kūdras resursi un to izmantošanas iespējas tautsaimniecībā” (Valerijs Kozlovs, Latvijas Kūdras ražotāju asociācija), “Latvijas zemes dzīļu resursu izmantošana ilgtermiņā” (Dace Ozola, LR Vides ministrija). Sēdē pieņēma lēmumu, ierosinot izstrādāt ilgtermiņa valsts programmu “Latvijas zemes dzīļu resursi: to apzināšana, izpēte un izmantošana”, kā arī veikt vairākus citus pasākumus stāvokļa uzlabošanai, to skaitā sekmēt jaunu ražotņu izveidi keramzīta, logu stikla, keramisko apdares plākšņu ražošanai, piesaistot iekšzemes un ārvalstu investorus; izveidot jaunus dolomīta ieguves karjerus mehāniski un sala izturīgu dolomītšķembu iegūšanai ceļu būvei un augststiprības betona ražošanai, lai aizstātu importējamās granīta un dolomīta šķembas. Lai nodrošinātu nozares attīstībai nepieciešamos kadrus, ierosināts LR Izglītības un zinātnes ministrijai palielināt no valsts budžeta finansētu studējošo skaitu Latvijas Universitātes ģeoloģijas specialitātē un Rīgas Tehniskās universitātes silikātu un augsttemperatūras materiālu tehnoloģijas specialitātē.

Sēdi atreferēja Dr. Baiba Ādamsone

Pēdējā atjaunošana 2-05-2008
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS