9.marts 5 (484)

Sveicam jubilārus!

8-03-2015

24. martā – LZA īsteno locekli Rutu MUCENIECI

24. martā – LZA ārzemju locekli Maiklu BRANČU

Ad multos annos!

Latvijas Zinātņu akadēmija


Biofarmācijas centra pamatakmens ielikšana

8-03-2015

2015. gada 5. martā Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) pagalmā, Aizkraukles ielā 21, Rīgā tika ielikts Biofarmācijas centra pamatakmens, līdz ar to Rīgā ir uzsākta Baltijas reģionā modernākā Biofarmācijas centra būvniecība. Centra izveidošana ļaus veikt visaugstākā līmeņa preklīniskos pētījumus par jaunu zāļu kandidātvielu darbības mehānismiem, iesaistīties ķīmiskās bioloģijas pētnieciskajos projektos un iegūt drošus toksikoloģijas un bioekvivalences datus Labas laboratoriju prakses (GLP) prasībām atbilstošos apstākļos, būtiski paplašinot sadarbības iespējas ar farmaceitiskās nozares uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs, kā arī nodrošinot tiem jaunu zāļu vielu attīstībai nepieciešamos rezultātus.

Lasīt tālāk...

LZA nodaļās

8-03-2015

19. februārī notika LZA sēde – diskusija: “Milimetru elektromagnētiskie viļņi cīņā pret terorismu”, kuru sagatavoja akad. Oļģerts Dumbrājs. Viņa zinātniski populārās lekcijas jau kļuvušas par labu tradīciju (iepriekšējās lekcijas: “Kodolenerģija: vēsture, tagadne, perspektīva” (10.02.2011.), “Higsa bozons atklāts: elementārdaļiņu fizika krustcelēs” (10.04.2013.) un “Vai magnētiskais monopols atklāts?” (30.04.2014.).

Lasīt tālāk...

LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas darbība 2014. gadā

8-03-2015

Nodaļa apvieno 115 locekļus, t.sk. 43 īstenos, 2 goda, 27 ārzemju locekļus un 43 korespondētājlocekļus, kā arī 24 goda doktorus.

Pēdējā atjaunošana 8-03-2015
Lasīt tālāk...

Līga Grīnberga: Rast kopīgu valodu

6-03-2015

Pirms astoņiem gadiem Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības asistente, LU Fizikas un matemātikas fakultātes doktorante LĪGA GRĪNBERGA saņēma L’OREAL Baltic stipendiju jaunajām zinātniecēm. Kaut arī Līga šodien ar smaidu skatās uz attēlu, kurā redzama jauniņā meitenīte ar tagad tik neierastiem pusgariem matiem, zinātniskā bagāža tobrīd viņai jau bija krietna: kopš 1999. gada saistījusies ar LU Cietvielu fizikas institūtu, regulāri piedalījusies starptautiskās zinātniskās skolās un projektos, tādos kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā “Jaunu materiālu un elektrotehnoloģiju datorvadības programmatūras izstrāde ūdeņraža enerģētikas sistēmām” (2006 – 2008), Valsts pētījumu programmā “Perspektīvie neorganiskie materiāli fotonikai un enerģētikai (2005 – 2008), tirgus orientētā pētījumā “Ūdeņraža degvielas elementa kā alternatīva energonesēja demonstrācijas maketa izstrāde un izgatavošana” – ar ūdeņradi darbināmas mašīnītes modelis, šķiet, vēl šodien priecē skolas bērnus un dažādu tehnisku izstāžu apmeklētājus, bet klāt nācis arī reāls, vienu cilvēku pārvadājošs modelis. Promocijas darbs, kuru viņa aizstāvēja 2007. gada vasarā, saucās “Jaunu kompozītmateriālu pētījumi ūdeņraža uzglabāšanai”. To recenzēja habilitētais fizikas doktors profesors Juris Ekmanis (viņš arī toreizējais Fizikālās enerģētikas institūta direktors), habilitētais inženierzinātņu doktors Jānis Grabis (RTU Neorganiskās ķīmijas institūta direktors) un Viļņas Universitātes profesors Antans F.Orliuks. Kā sarunu valodā teiktu – par maz nebija! LU Fizikas zinātņu cietvielu un materiālu fizikas apakšnozares promocijas padome fizikas doktora zinātnisko grādu Līgai piešķīra vienbalsīgi.

Pēdējā atjaunošana 8-03-2015
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS