11. janvāris, 1 (501)

Sveicam jubilārus!

7-01-2016

1.janvārī – LZA goda doktoru Romanu LĀCI
4.janvāŗi – LZA goda doktoru Ēvaldu VĒCIŅU
9.janvārī – LZA korespondētājlocekli Ringoldu BALODI
11.janvāŗī – LZA īsteno locekli Mārci AUZIŅU
11.janvāŗi – LZA goda locekli Andri KRONBERGU
12.janvārī – LZA goda locekli Raimondu PAULU
19.janvārī – LZA īsteno locekli Jāni Gunti BĒRZIŅU
21.janvārī – LZA goda doktori Larisu BAUMANI
23.janvārī – LZA īsteno locekli Ivaru TĀLI
28.janvārī – LZA ārzemju locekli Georgu Paulu KREIŠMANI
31.janvārī – LZA ārzemju locekli Edvīnu VEDĒJU

Ad multos annos!

Latvijas Zinātņu akadēmija

Starptautiska zinātniska konference

7-01-2016

Barikādes: civilā pretestība prettautiskai varai un tās mācības
sakarā ar 1991. gada janvāra barikāžu 25. gadadienu
2016. gada 15. janvāris
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zāle

09:30 – 10:00 Reģistrācija

10:00 – 11:15 Konferences atklāšana

Lasīt tālāk...

Latvijas zinātnes ievērojamākie sasniegumi 2015.gadā

7-01-2016

Apzīmējums ACADEMIA – 200 ir kvalitātes zīme šajā gadā sekmīgi veiktajiem pētījumiem zinātnē. Var tikai uzteikt un apbrīnot Latvijas zinātnieku talantu un inovatīviem atklājumiem disponēto intelektuālo enerģiju, kas, par spīti gan valsts atbalsta trūkumam, gan zinātnisko institūtu reorganizācijas kampaņai, ir rezultējusies daudzos desmitos izgudrojumu. Tie liecina par visu paaudžu zinātniskās domas aktivitāti Latvijā un par zinātnieku motivāciju strādāt savas zemes tautsaimniecības attīstībai.

Lasīt tālāk...

Aizvadīts ACADEMIA – 200 gads

7-01-2016

Stāsta LZA Senāta priekšsēdētājs JĀNIS STRADIŅŠ

2015. gadu par ACADEMIA –200 izsludināt rosināja mūsu Zinātņu akadēmija līdzīgi tam, kā 2003. gads bija veltīts valodniekam Kārlim Mīlenbaham, bet 2008. gads bija Letonikas gads. Šī gada galvenais mērķis bija celt Latvijas zinātnes efektivitāti un prestižu sabiedrībā un skaidrot Latvijas publikai jau pašu zinātņu akadēmijas jēdzienu – kas ir zinātņu akadēmijas, kāpēc tās pasaulē pastāv, apcerēt Latvijā pastāvošo pētniecības virzienu starptautisko vērtējumu, kas tika pabeigts 2013. gadā, un dot vērtējumu nacionālajā līmenī, kas tika izdarīts 2014. – 2015. gadā. Tāpat bija vēlme novērst pēdējos gados novērojamo Latvijas zinātnes lejupslīdi. Tas gan ir grūti definējams jautājums – vai notiek zinātnes lejupslīde vai arī tā noturas zināmā līmenī. Protams, tas vairāk ir atkarīgs no virzieniem, bet nacionālais finansējums zinātniskajai pētniecībai jebkurā gadījumā ir nepietiekams un nevar teikt, ka tas pieaugtu un Latvijas zinātniekiem tiktu radīti apstākļi tālākai attīstībai. Tādēļ viens no ACADEMIA – 200 mērķiem bija parādīt zinātnes lomu, jo Latvijas sporta un kultūras sasniegumu loma ir plaši atzīta, bet lielāko zinātnes sasniegumu loma netiek izcelta.

Lasīt tālāk...

Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas pārskats par darbu 2015. gadā

7-01-2016

VZK komisija 2015. gadā izskatīja 276 promocijas darbus, akceptēja 274, 4 darbi šobrīd ir atgriezti promocijas padomēm komisijas recenzenta atzīmēto trūkumu novēršanai un tiks skatīti atkārtoti. No akceptētajiem darbiem gada laikā 8 darbi tika atlikti un skatīti atkārtoti pēc komisijas rekomendēto labojumu izdarīšanas, 53 darbi tika atgriezti promocijas padomēm ar lēmumu “var aizstāvēt pēc recenzijā minēto trūkumu novēršanas”. 2014. gadā komisija izskatīja 270 promocijas darbus. 2015. gadā izskatīto promocijas darbu skaits salīdzinājumā ar 2014. gadu ir palielinājies par 1,02 %.

Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 10
Powered by Elxis - Open Source CMS