25. janvāris, 2 (502)

Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvas 2016.gadā

22-01-2016

LZA Senāta lēmums:

1. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas:

Frīdriha Candera balvu mehānikā – PhD Jānim Vārnam (Lulea Tehniskā universitāte, Zviedrija) – par tematiski vienotu darbu kopu “Bojājumi slāņainajos kompozītos: to izcelsmes mehānismi, eksperimentālās noteikšanas metodes un to teorētiskā modelēšana”.

Lasīt tālāk...

Pielikts punkts 2015. gadam

22-01-2016

19. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā tika pasniegti diplomi par 2015. gada izcilākajiem sasniegumiem teorētiskajās un lietišķajās zinātnēs. Žūrijas komisija, kurā ietilpa visu LZA nodaļu pārstāvji, no vairāk nekā 30 pieteikumiem bija izraudzījusies piecus sasniegumus teorētiskajās zinātnēs un sešus – lietišķajās zinātnēs (skat. ZV” nr. 1, 2016,g.11. janv.). Zīmīgi, ka gandrīz visos lietišķajos un teorētiskajos pētījumos līdzās pieredzējušiem zinātniekiem – akadēmiķiem, korespondētājlocekļiem un zinātņu doktoriem bija iesaistīta jaunā paaudze – maģistri. no kuriem viens pa šo īso laiciņu kopš pagājušā gada decembra jau bija kļuvis par zinātņu doktoru.

Lasīt tālāk...

LZA prezidenta prof. Dr.habil.art. Ojāra Spārīša uzruna Latvijas 2015. gada zinātnisko sasniegumu prezentācijas un apbalvošanas pasākuma atklāšanā

22-01-2016

2016. gada 19. janvārī

Ļoti cienījamā izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seiles kundze, cienījamā IZM Zinātnes departamenta direktora vietniece Diāna Laipenieces kundze, godātais Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretār Armand Krauzes kungs, godātie Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas locekļi, LZA prezidija, senāta un valdes locekļi, akadēmiķi, augstskolu rektori, mācībspēki, zinātnisko institūtu vadītāji un pētnieki, TV, preses un citu mediju pārstāvji!

Lasīt tālāk...

Barikāžu vieta Latvijas un pasaules vēsturē

22-01-2016

Atzīmējot 1991. gada janvāra barikāžu 25. gadadienu, Latvijas Zinātņu akadēmijā 15. janvārī noritēja starptautiska zinātniska konference “Barikādes: pilsoniskā pretestība prettautiskai varai un tās mācības”. Kuplais konferences apmeklētāju skaits bija labākais pierādījums tam, ka gadsimta ceturkšņa laikā barikādes nav tikušas aizmirstas. Publikas ieinteresētība apliecināja, ka cilvēkus interesē ne vien pakavēties atmiņās un atcerēties pašu barikādēs piedzīvoto, bet arī izprast tā laika notikumus kopumā un izvērtēt to nozīmi plašākā kontekstā. Konferences rīkotāju mērķis bija palūkoties uz 1991. gada janvāra barikādēm pēc iespējas plašāk: analizēt ne vien to vietu Atmodas notikumos un lomu Latvijas vēsturē, bet arī barikāžu vietu un nozīmi Eiropas un visas pasaules vēsturē. Barikādes Baltijas valstīs kā nevardarbīgas pilsoniskās pretošanās prettautiskam režīmam piemērs ir spilgts pretstats mūsdienās tik izplatītajai vardarbībai un terorismam. Barikāžu pieredze tādēļ ļauj izdarīt secinājumus arī mūsdienu politisko konfliktu sekmīgākai risināšanai.

Pēdējā atjaunošana 22-01-2016
Lasīt tālāk...

VPP EKOSOC–LV izpildītāju sanāksmē nolemj 2016. gada 3. un 4. novembrī rīkot forumu ar posteru izstādi un materiālu apkopošanu LZA Vēstīs

22-01-2016

2016. gada 12. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā norisinājās VPP EKOSOC–LV izpildītāju sanāksme, kuras darba kārtībā bija paredzēti četri jautājumi: 2. posma noslēgums un atskaišu sagatavošana pēc vienotā parauga; 2. posmā plānotais un paveiktais (pārrunas par 2. posma rezultatīvo rādītāju izpildi); programmas administrēšanas jautājumi; apspriede par 3. posma darba uzdevumu sastādīšanu.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS