22. februāris, 4 (504)

Zinātnes Vēstnesis

4 (504) ISSN 1407–1479 2016. gada 22. februāris


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs

Latvijas Zinātņu akadēmijai – 70

LZA Senāta svinīgā sēde 2016.gada 16.februārī

LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna

Jānis Stradiņš. Latvijas Zinātņu akadēmijas veidošanās

Baiba Rivža. Pieliec prātu, aiztaupi spēku

LZA nodaļās

LZA goda doktors Dr.habil.med. GEORGS JANKOVSKIS

Aizstāvēšana


LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna

19-02-2016

Ļoti cienījamie Latvijas Zinātņu akadēmijas 70. gadskārtas Svinīgās sanāksmes viesi, augsti godātie akadēmiķi, korespondētājlocekļi, ārzemju un goda locekļi, akadēmiskā saime! Esiet sveicināti šajā svētku dienā, kad mēs atzīmējam visaugstākā līmeņa akadēmiskās zinātnes organizācijas un akadēmiskās ekselences institūcijas septiņdesmitgadi! Mums ir neskaitāmas iespējas pieminēt Latvijas akadēmiskās zinātnes jubilejas, kā mēs to darījām pagājušogad ar pasākumu ciklu “Academia–200” atzīmējot Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības 200–gadi. Šogad ar tādu pašu entuziasmu mēs varētu sagaidīt un pavadīt Rīgas Latviešu biedrības izveidotās Zinību komisijas, vēlākās Zinātņu komisijas daudz ievērojamākās gadskārtas, vai pēc Kārļa Ulmaņa iniciatīvas dibinātā Latvijas Vēstures institūta 80–gadi, kura sākotne tāpat kā pārējie vēsturiskie gadskaitļi ir ieausti mūsu karogā. Šī vēlēšanās atgādināt sabiedrībai par Latvijas akadēmiskās zinātnes vēsturiskās gaitas nozīmīgākajiem brīžiem ir saistīta ar noteiktu ideālismu, kādu mēs atceramies, lasot Hermaņa Heses romānā “Stikla pērlīšu spēle” pausto domu par Kastāliju, gan simbolisku, bet vienlaikus reālu garīgā vieduma, zinātniskās ekselences un sabiedriskās autoritātes mājokli, kurā tiek uzturēts nācijas dzīvotspējai tik vajadzīgais garīgais spēks un kur dzimst un attīstās sabiedrības augšupejai nepieciešamās zināšanas.

Lasīt tālāk...

Latvijas Zinātņu akadēmijas veidošanās

19-02-2016

Jānis Stradiņš

Latvijas Zinātņu akadēmijas veidošanās

1946. gada 14. februārī uz savu pirmo pilnsapulci tagadējā Ministru kabineta ēkā Brīvības ielā 36 sanāca jaundibinātās tolaik Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas locekļi, lai nospraustu veicamo darbu pamatlīnijas un ievēlētu amatpersonas, savu pirmo ZA prezidentu agrārzinātnieku Pauli Lejiņu. Ar šo dienu oficiāli sākas mūsu Zinātņu akadēmijas mūžs, šogad atzīmējam 70 gadu jubileju. 14.februāris ZA Statūtos iezīmēts kā Akadēmijas diena, jo Latvijai atgūstot neatkarību, 1992. gada 14. februārī (atkal 14. februārī!) tika pieņemta LZA Harta. LZA turpināja savu dzīvi jaunā veidolā, ar jaunām tradīcijām kā Eiropas valstīm raksturīga personālakadēmija, nacionālas un starptautiskas dimensijas zinātnes izcilības, ekspertīzes un popularizēšanas centrs, Latvijas pārstāve starptautiskajā zinātnes pasaulē.

Lasīt tālāk...

Pieliec prātu, aiztaupi spēku

19-02-2016

Pieliec prātu, aiztaupi spēku (Latviešu sakāmvārds)

Baiba Rivža,
Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas valdes priekšsēdētāja

Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) dibināšanas 20 gadi 3. februārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā tika atzīmēti ar Jubilejas kopsapulci, gan atskatoties vēsturē – LAPA izveidošanu un pārstāvniecību Augstākās izglītības padomē (AIP) rosināja Augstskolu likums (AL); gan pasniedzot Gada atzinības balvu Liepājas Universitātes ilggadējajai profesorei, emeritētajai zinātniecei Dainai Lieģeniecei; gan izvēršot diskusiju par profesūras attīstību – kā saistībā ar valsts noteikto juridisko un finanšu ietvaru, tā ar profesora profesionālajām un personiskajām kvalitātēm. Mans īpašais paldies gandrīz pustūkstotim asociācijas biedru, LAPA pirmajam valdes priekšsēdētājam un pašreizējam vietniekam LU profesoram Jurim Krūmiņam un sekretārei Klementinai Novikai.

Pēdējā atjaunošana 19-02-2016
Lasīt tālāk...

LZA nodaļās

19-02-2016

25. janvārī notika Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde sadarbībā ar VPP EKOSOC-LV programmu

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS