9. maijs, 9 (509)

Sveicam jubilārus!

5-05-2016

6. maijā - LZA ārzemju locekli Jāni KĻAVIŅU
7.maijā - LZA ārzemju locekli Juri UPATNIEKU
12.maijā - LZA korespondētājlocekli Ivanu VEDINU
26.maijā - LZA goda locekli Imantu KALNIŅU

Ad multos annos!

Latvijas Zinātņu akadēmija

Latvijas Zinātnieku savienībā

5-05-2016

LZS un LPA kopīgā valžu sēde LNB

14. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Latvijas Zinātnieku savienības un Latvijas Profesoru asociācijas valžu pirmā kopīgā sēde. Tā sākās ar iepazīšanos ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas plašajām, gaišajām telpām. Sēdes pirmajā daļā LZS valdes locekle prof. Rita Bebre prezentēja savu jauno pētījumu "Dzejnieka personība, mīlestība un daiļrade: Raiņa Mēnessmeitiņa dzīvē un dzejā". Sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar Raiņa dzejoļu krājuma "Mēness meitiņa" tapšanu, krājuma liriskās varones - Mēnessmeitiņas - tēla veidošanos ilgākā laika posmā. Vislielāko iedvesmu krājuma tapšanā sniegusi dzejnieka Mūza Olga Klīgere, ar kuras dzīvi kopš bērnības līdz garā, bagātā mūža galam klātesošos iepazīstināja prezentācijas autore, kā spilgtākos brīžus izceļot viņas nozīmi dzejnieka dzīvē un daiļradē.

Pēdējā atjaunošana 5-05-2016
Lasīt tālāk...

Jaunas vakances

5-05-2016

2016.gada LZA jaunu locekļu vēlēšanām Zinātņu akadēmijas Senāts ir pieņēmis lēmumu izsludināt 8 īsteno locekļu (akadēmiķu) vakances, 3 ārzemju locekļu vakances un 8 korespondētājlocekļu vakances.

Lasīt tālāk...

Atvadas no Senāta

5-05-2016

Šī gada 26.aprīlī notika LZA Senāta iepriekšējā sastāva pēdējā sēde. Piemiņai - kopīga fotogrāfija
J.Brenča foto

Pēdējā atjaunošana 5-05-2016

Atziņas par ALLEA pilnsapulcē Vīnē 18.-19. aprīlī dzirdēto un runāto

5-05-2016

LZA prezidents Ojārs Spārītis

Atziņas par ALLEA pilnsapulcē Vīnē
18.-19. aprīlī dzirdēto un runāto

Vīnes pavasara noskaņās, kuras pilnā mērā bagātināja ziedošās tulpju dobes un zālāju pļāvēju darba trokšņi, tieši blakus 17. gadsimtā celtajai jezuītu baznīcai uzbūvētajā agrākās katoļu universitātes aulā zem alegoriskām baroka freskām divu dienu garumā norisinājās ALLEA (All European Academies) pavasara pilnsapulce. Tās moto bija "Zinātnisko pētījumu brīvība politikas un sabiedrības prasību gaismā" un divu dienu intensīvā domu apmaiņā ikvienam bija iespēja iepazīties gan ar Austrijas panākumiem zinātnē un šo panākumu instrumentiem, gan pārliecināties par savas zemes zinātnes sekmēm starptautiskā salīdzinājumā.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS