21. novembris, 19 (519)

EKOSOC-LV palīdz viedumam parādīties

17-11-2016

Baiba Rivža, VPP EKOSOC-LV vadītāja, LZA akadēmiķe

EKOSOC-LV palīdz viedumam parādīties

Dzejnieka Imanta Ziedoņa rakstīto par skaistumu - Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties - varētu attiecināt arī uz viedumu, kas kā vēlamākā kvalitāte Latvijas tautsaimniecībā likta centrā Valsts pētījumu programmai (VPP) "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai  EKOSOC-LV". Gan novembra sākumā aizvadītais forums "Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi", kur tika publiskoti un ekspertu diskusijās apspriesti pirmie rezultāti, gan 15. novembrī forums Zemgalē "Viedā ekonomika: zinātne, tehnoloģijas un inovācijas", kas ievadīja reģionālo forumu ciklu saistībā ar EKOSOC-LV, apliecināja programmas devumu viedai izaugsmei visos tās pētījumu blokos - ekonomikas attīstība, sabiedrības attīstība, telpas attīstība un caurvijošais tiesiskais aspekts.

Lasīt tālāk...

Izsludināts ikgadējais konkurss "Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā"

17-11-2016

Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) 2016. gada 14. novembra Prezidija lēmumu tiek izsludināts ikgadējais konkurss "Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā".

Lasīt tālāk...

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība

17-11-2016

Laura Bužinska, LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra pētniece

Jaunie zinātnieki Latvijā un pasaulē

Kad skolu un universitāšu absolventi izvēlas pieņemt izaicinājumu - studijas ārzemēs, bieži vien tas ir kā lēciens nezināmajā ar visām no tā izrietošajām sekām. Mūsdienās, kad iespējas ne tikai ceļot, bet arī studēt ārzemes ir palielinājušās, jaunieši tās izmanto. Daļa no 300 000 Latvijas iedzīvotājiem, kas izvēlējušies emigrēt, pieņēmuši šo lēmumu tieši mācību dēļ (CSP 2015). Viena no Remigrācijas atbalsta pasākumu plāna (2012) prioritātēm ir veicināt augsti kvalificētu jauniešu atgriešanos. Notiek diskusijas par remigrācijas veicināšanu un to, kā piesaistīt atpakaļ diasporā mītošos.

Lasīt tālāk...

Ko dara jaunie zinātnieki Latvijā un pasaulē?

17-11-2016

Ulrika Beitnere (U.B.) ir docente un pētniece Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē Farmakoloģijas katedrā. Savu doktora grādu ieguva Latvijā, jo uzticējās LU studiju kvalitātei.


U. Beitnere Oslo Universitātē stažēšanās laikā
Foto no personīgā arhīva

Pēdējā atjaunošana 28-11-2016
Lasīt tālāk...

Baltijas Asamblejas balva zinātnē 2016.gadā LZA akadēmiķei Maijai Dambrovai

17-11-2016

Pēteris Trapencieris,
LZA korespondētājloceklis

Baltijas Asamblejas balva zinātnē 2016.gadā LZA akadēmiķei Maijai Dambrovai

Maija Dambrova ir farmācijas zinātņu doktore, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle, Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja (kopš 2001. gada).

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS