5. decembris, 20 (520)

Zinātnes Vēstnesis

20 (520) ISSN 1407–1479 2016. gada 5. decembris


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs

Sveicam jubilārus!

Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulce 2016. gada 24. novembrī
(sk. arī LZA mājaslapa)

Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno locekļu vēlēšanu rezultāti
(sk. LZA mājaslapa)

LZA PREZIDENTA OJĀRA SPĀRĪŠA RUNA LZA RUDENS PILNSAPULCĒ
(sk.  LZA mājaslapa)

Solomona Hillera balva Dr.chem. Lienei Grigorjevai

LZA Lielās medaļas laureāta, akadēmiķa Tālava Jundža runa LZA Rudens pilnsapulcē

LZA Lielās medaļas laureāta Tālava Jundža pateicības vārdi Borisa un Ināras Teterevu fondam

LZA Lielās medaļas laureāta, LZA goda locekļa, RSU profesora Romana Lāča runa LZA Rudens pilnsapulcē

LZA Lielās medaļas laureāta Romana Lāča pateicības vārdi apbalvojumu saņemot

Aizstāvēšana


Sveicam jubilārus!

1-12-2016

  6. decembrī - LZA īsteno locekli Viktoru HAUSMANI
  6. decembrī - LZA goda doktoru Valdi LOKENBAHU
  6. decembrī - LZA ārzemju locekli Regīnu ŽUKU
13. decembrī - LZA īsteno locekli Ferberu RUVINU
13. decembrī - LZA ārzemju locekli Branoveru HERMANI
20. decembrī - LZA goda locekli Juri RUBENI
25. decembrī - LZA goda locekli Zigmundu SKUJIŅU

Ad multos annos! 

Latvijas Zinātņu akadēmija

Solomona Hillera balva Dr.chem. Lienei Grigorjevai

1-12-2016

Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulcē tika pasniegta Solomona Hillera balva. Šogad par tās laureāti kļuvusi Dr. chem.  Liene Grigorjeva.

Lasīt tālāk...

LZA Lielās medaļas laureāta, akadēmiķa Tālava Jundža runa LZA Rudens pilnsapulcē

1-12-2016

Nepārtrauktības (turpinātības) doktrīna
Latvijas neatkarības atgūšanā 1986-1991

Nepārtrauktības (turpinātības) doktrīna ir starptautiskajās publiskajās tiesībās radīta koncepcija, kas atzīst valsts tiesībspējas saglabāšanos apstākļos, kad valsts rīcībspēja ir ārēji pārtraukta vai ierobežota okupācijas vai citas vardarbīgas sagrābšanas rezultātā, vai arī valsts iekšēji tikusi reorganizēta sociālo revolūciju vai līdzīgu notikumu rezultātā. Šādos gadījumos nepārtrauktības (turpinātības) doktrīna atzīst valsts juridisko turpinātību, no kā izriet arī valsts saistību un tiesību juridiskā nepārtrauktība.

Lasīt tālāk...

LZA Lielās medaļas laureāta Tālava Jundža pateicības vārdi Borisa un Ināras Teterevu fondam

1-12-2016

24. novembrī man bija ļoti liela un nozīmīga diena - Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas saņemšana. Svinīgajā ceremonijā tika nolasīta Borisa un Ināras Teterevu apsveikuma vēstule man - apbrīnoju, cik zinoši un rūpīgi tajā atsegti tie darbi par kuriem tiešām lepojos arī es pats. Tā vien šķiet, ka apsveikuma vēstule nākusi no tuviem, seniem un zinošiem draugiem. Tas man tiešām sagādāja lielu gandarījumu un patiesu prieku. Paldies!

Lasīt tālāk...

LZA Lielās medaļas laureāta, LZA goda locekļa, RSU profesora Romana Lāča runa LZA Rudens pilnsapulcē

1-12-2016

Dvēsele. Sirds. Ķirurģija

Antīkajā pasaulē 3500-5000 un pat 6000 g. pr. Kr., lai saglabātu ķermeni pēcdzīvei (after life), tika veidotas, agrāk dzīvojošo personu mūmijas. Tas bija svarīgi, lai Dvēsele, veicot noteiktu ciklu, atgrieztos un atrastu vietu (ķermeni) reālai pēcdzīvei. Vieta, mājoklis Dvēselei bija sirds.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS