25.marts, 6 (568)

PAR VĀCIJAS NACIONĀLĀS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS KONFERENCI UN KOMUNIKĒ

23-03-2019

21.-22. februārī Berlīnē notika Vācijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Leopoldina un Leibnica biedrības organizētā Zinātņu akadēmiju konference par Eiropas pētniecības un inovāciju sasniegumiem un integrāciju. Tajā piedalījās 13 Eiropas Savienības valstu Zinātņu akadēmiju un augstskolu rektori, apspriežot gan Eiropas pētniecības telpas un Eiropas augstākās izglītības telpas attīstību. Īpaša uzmanība tika pievērsta nākamajai ES pamatprogrammai "Horizon Europe".

Lasīt tālāk...

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PAVASARA PILNSAPULCE

23-03-2019

2019. gada 4. aprīlī plkst. 14. 00
LZA portretu zālē, Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 3. stāvā

DARBA KĀRTĪBA

1. LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna

2. Viesu uzrunas

3. Akadēmijas balvu pasniegšana

4. "Ētika ceturtās industriālās revolūcijas priekšvakarā"
Profesores Skaidrītes Lasmanes akadēmiskā lekcija

5. LZA ģenerālsekretāra Andreja Siliņa pārskats par LZA darbību 2018. gadā

6. LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētāja Jura Krūmiņa ziņojums

Pārrunas pie kafijas


LZA SENĀTA LĒMUMI

23-03-2019

LZA Senāts 2019. gada 12. marta sēdē nolēma:

1. Piešķirt LZA Lielo medaļu akadēmiķim Bruno
ANDERSONAM
par būtisku devumu koksnes zinātnes attīstībā un Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta izaugsmes veicināšanā.

2. Piešķirt LZA Lielo medaļu akadēmiķim Linardam
SKUJAM
par izciliem sasniegumiem optisko stiklu fizikas un fotonikas attīstībā.

LZA Senāta priekšsēdētājs J. Stradiņš
LZA Senāta zinātniskā sekretāre A. Edžiņa


LZA Senāta 2019. gada 12. marta sēdē akadēmiķim Ivaram Lācim pasniegts Atzinības raksts

23-03-2019


No kreisās - LZA prezidents Ojārs Spārītis un akadēmiķis Ivars Lācis

Foto - K. Broks

STĀJIES SPĒKĀ TIESAS SPRIEDUMS - SIA "RĪGAS KONCERTZĀLE" TIEK IZLIKTA NO LZA ĒKAS

23-03-2019

Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta š. g. 21. martā lēmumu neierosināt kasācijas lietvedību pēc SIA "Rīgas koncertzāle" sūdzības lietā, stājas spēkā Latgales apgabaltiesas 2018. gada 1. novembra spriedums, ar kuru LZA prasība - izlikt "Rīgas Koncertzāle" no LZA piederošā nekustamā īpašuma- konferenču zāles un palīgtelpām - apmierināta pilnīgi. Turklāt no atbildētājas nolemts piedzīt tiesāšanās izdevumus un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus. AT lēmums nav pārsūdzams.


<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 3 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 19
Powered by Elxis - Open Source CMS