7.janvāris 1(356)

Elmārs Grēns

27-04-2008
Elmārs Grēns

Cilvēka genoms –
evolūcijas strupceļš, jauns vijums vai tikvien kā izaicinājums

No lekcijas Latvijas Zinātņu akadēmijā,
2007. gada 7. decembrī

2001. gada sākums iezīmējies pasaules zinātnes vēsturē ar pirmajiem nopietnajiem rezultātiem par cilvēka genoma struktūru, respektīvi, gigantiskās cilvēka genomiskās DNS molekulas – ap 3,2 miljardi nukleotīdu secību. Pirmajiem vēl ne visai precīzajiem datiem drīz vien – jau 2004. gadā sekoja t.s. pabeigtā (finished) nukleotīdu secība. Lai gan atsevišķi genoma rajoni (heterohromatīns) joprojām palika neatšifrēti, zinātnieku rīcībā bija informatīvais materiāls turpmākiem – šoreiz jau funkcionāliem pētījumiem.

Lasīt tālāk...

Iespēja pieteikties īstermiņa vizītēm 2008. gadā

27-04-2008
Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) ir parakstījusi sadarbības līgumus vai memorandus (pavisam 29) ar dažādu, galvenokārt, Eiropas valstu zinātņu akadēmijām un lielākā daļa šo dokumentu (23) paredz arī zinātnieku vizītes noteikta dienu skaita ietvaros, ko vienas valsts zinātnieki var uzturēties otrā valstī, lai veiktu kopīgus pētījumus, strādātu bibliotēkās, arhīvos un/vai piedalītos zinātniskās konferencēs. Lielākā daļa sadarbības dokumentu neparedz ierobežojumus pētījumu tematikā, vienīgi tas jāsaskaņo ar savu sadarbības partneri jeb pieņēmējinstitūciju ārvalstīs.
Lasīt tālāk...

Unikāla pieredze – eksperts 7. Ietvarprogrammā!

27-04-2008

Visiem zinātniekiem noteikti ir pazīstams Eiropas Komisijas zinātnes finansēšanas instruments 2007. – 2013. gadam – 7. Ietvarprogramma. Taču ne visi būs dzirdējuši par iespēju zinātniekiem piedalīties tajā kā ekspertiem projektu vērtēšanā.

Tikai vērtējot projektus ir iespējams pa īstam saprast, kādi ir galvenie vērtēšanas kritēriji un kam ir jāpievērš īpaša uzmanība, pašam sagatavojot projektu. Pieredzi, ko dod piedalīšanās projektu vērtēšanā, īsi var raksturot ar dāņu kolēģa teikto, pēc tam, kad nodevām gala ziņojumus: “Tagad es varētu uzrakstīt perfektu projektu jebkurā uzsaukumā!” Var vēl piemetināt, ka ekspertu darbs tiek arī pienācīgi novērtēts no Komisijas puses – ar 475 eiro dienā pirms nodokļu nomaksas, kā arī tiek segti ceļa un dzīvošanas izdevumi Briselē.

Lasīt tālāk...

Aizstāvēšana

27-04-2008

2008. gada 18. janvārī plkst. 10:00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā disertāciju doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

Aivars Gilucis.

Temats: “Mikro– un makroelementu satura un izplatības likumsakarības Latvijas augšņu virsējos horizontos”.
Recenzenti: Dr. habil. chem. Māris Kļaviņš, Latvijas Universitāte; PhD Jāns Kivisilla, Igaunijas ģeoloģijas dienests; Dr. geol. Donatas Kaminskas, Viļņas Universitāte, Lietuva.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4 un Akadēmiskajā bibliotēkā, Lielvārdes ielā 4, kā arī internetā LU mājas lapā.

Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 10 - 13 no 13
Powered by Elxis - Open Source CMS