21. janvāris 2 (357)

2008. gada  21. janvāris: 2 (357)     ISSN 14076748

______________________________________________

Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts

___________________________________________________

Numura saturs

LZA balvu laureāti

Nodomu protokols

Parakstīts sadarbības līgums ar Izglītības un zinātnes ministriju

Gāzei uzticīgs

Ceļš uz Everestu

Piemiņas zīme Rīgas pirmajai aptiekai

Aizstāvēšana

Konkursi


LZA balvu laureāti

27-04-2008
LZA Senāta lēmums:

1.Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas:

Raiņa balvu par izcilu radošu veikumu kultūrā LZA goda loceklim Jānim Streičam –– par izcilu ieguldījumu mūsdienu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Edgara Siliņa balvu fizikā – Dr.habil.phys. Jurim Purānam (LU Cietvielu fizikas institūts) – par sasniegumiem precīzu cietvielu struktūras pētījumos ar sinhrotrona starojuma palīdzību

Artura Balklava balvu zinātnes popularizēšanā – Dr.phys. Andrejam Alksnim (žurnāla “Zvaigžņotā Debess” redakcijas kolēģijas loceklim) un Irēnai Pundurei (žurnāla “Zvaigžņotā Debess” atbildīgajai sekretārei) par veiksmīgu un uzticīgu zinātnes popularizēšanu Latvijā (sakarā ar žurnāla “Zvaigžņotā Debess” 50.gadu jubileju).

Lasīt tālāk...

Nodomu protokols

27-04-2008

zv/zv357-1.jpg
Nodomu protokolu paraksta izglītības un zinātnes ministre
Tatjana Koķe un LZA prezidents Juris Ekmanis

LATVIJAS REPUBLIKAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS
UN LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS
NODOMU PROTOKOLS
par sadarbību zinātniskās darbības attīstībā

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM), izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes personā un Latvijas Zinātņu akadēmija (turpmāk – LZA), prezidenta Jura Ekmaņa personā (turpmāk kopā sauktas – Puses), ņemot vērā:

• Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.–2013.gadam;

• Saeimas apstiprināto konceptuālo dokumentu “Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”;

• Eiropas Savienības Lisabonas stratēģijas 2005.–2008.gadam mērķus;

Pēdējā atjaunošana 27-04-2008
Lasīt tālāk...

Parakstīts sadarbības līgums ar Izglītības un zinātnes ministriju

27-04-2008
11. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnes padomes vadība tikās ar LZA korespondētājlocekli Tatjanu Koķi jaunā, izglītības un zinātnes ministres statusā. Abas puses nopriecājās, ka izpaliek savstarpējas iepazīstināšanas un iepazīšanas procedūra, jo visi ir savējie, vienas zinātnieku saimes locekļi. Problēmas zināmas, risinājumi nojaušami. Runa ir tikai par līdzekļiem un tempiem. Lai apvienotu spēkus un veicinātu progresu, nolemts pieņemt nodomu protokolu par sadarbību zinātniskās pētniecības jomā. Ministrija paredzējusi virkni savu funkciju nodot Zinātņu akadēmijai kā nevalstiskai organizācijai, piemēram, lielos starptautiskos Eiropas projektus. Šāds deliģēšanas līgums ir pilnīgi jauna sadarbības forma. Kā atzina T. Koķe, ministrija, parakstot nodomu protokolu ar nevalstisku organizāciju, stiprinātu arī Latvijas Zinātnes padomi. Tāds protokols stiprinātu abu prestižu un paaugstinātu savstarpējo atbildību.
Lasīt tālāk...

Mūsu laureāti

27-04-2008

Gāzei uzticīgs

zv/zv357-2.jpg
Zelts jau ir rokā! A/s “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētājs Dr. Adrians Dāvis
pasniedz diplomu Dr. Ivaram Platajam
A.Edžiņas foto

Sēžam ar Dr. sc. ing. Ivaru Plato a/s “Latvijas Gāze” Mācību centrā un līdz ar kafijas tasīti saņemu brīdinājumu, ka saruna uz mirkli būs jāpārtrauc, kad ieradīsies kāds apmeklētājs. Kāda runa, darām taču katrs savu darbu! Apmeklētāji nāk. Un piesakās pa tālruni, pie reizes noskaidrojot, kādi papīri jāatnes. Tie ir Rīgas Tehnisko universitāti beigušie speciālisti, kuri vēlas saņemt sertifikātu būvpraksei, jo Ivars Platais ir ne vien Mācību centra vadošais inženieris–lektors un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Valdes loceklis, bet arī Būvspeciālistu sertifikācijas centra administrators.

Pēdējā atjaunošana 27-04-2008
Lasīt tālāk...

Ceļš uz Everestu

27-04-2008
zv/zv357-3.jpg
Līga un Atis Plakani
Čo Oju kalna virsotnē 8201 km augstumā 2007.gada 9.oktobrī. Aizmugurē redzams Everests
Mūs sasniegusi ziņa, ka 11.janvārī 88 gadu vecumā miris leģendārais
Jaunzelandes alpīnists sers Edmunds Hilarijs, kurš 1953.gadā pirmais kopā ar šerpu Tenzingu Norgaju sasniedza Everesta virsotni

zv/zv357-4.jpg

Ceļš uz Everestu katram ir savs. Pārnestā nozīmē, protams. Kā ceļš uz visaugstāko, ar vislielāko piepūli sasniedzamo. Ceļš uz to ledos kalto, zilgojošo, brīnumskaisto un tik nepieejamo. Tikai dažiem cilvēkiem tas ir tiešā nozīmē. Everests, Džomolungma, pasaulē augstākā kalnu smaile. Latviešus, šejienes un, kā agrāk teica, trimdas, kas tajā pabijuši, var uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt. Sieviešu viņu vidū nav. Vēl nav. Varbūt šogad būs? Varbūt.

Pēdējā atjaunošana 27-04-2008
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS