17.marts 6(361)

LZA Senāts – Augstceltnē un Organiskās sintezes institūtā

2-05-2008

zv/zv361-1.jpg
LZA Senāta priekšsēdētājs akadēmiķis J.Stradiņš atklāj
sēdi OSI ar Valsts prezidenta V.Zatlera piedalīšanos
zv/zv361-2.jpg
Vīru saruna. No kreisās: I.Kalviņš, V.Zatlers, J.Ekmanis
A.Edžiņas foto


Ārvalstu finansējuma daļa – 18,5%, kamēr ES – tikai 8,5%. Tas rāda uzņēmēju ieinteresētības trūkumu jaunos produktos un dod pamatu apgalvojumam, ka daļa Latvijas zinātnieku arī turpmāk strādās citu valstu ekonomiku interesēs.

Bet Latvijas OSI ir viens no piemēriem, kā zinātne strādā roku rokā ar inovatīvu ražošanu. Institūts var noderēt kā modelis šo sarežģīto jautājumu risināšanai.

Pēdējā atjaunošana 3-05-2008
Lasīt tālāk...

LZA Lielās medaļas laureāti

1-05-2008

Akadēmiķis VITAUTS TAMUŽS

Akadēmiķa Vitauta Tamuža pētnieciskais darbs, veltīts vienai no cietvielu mehānikas fundamentālākām problēmām – materiālu sabrukšanas procesu izpētei, plīsumu prognozēšanai un izturīgu materiālu izveidei. Neraugoties uz acīm redzamo svarīgumu, problēma joprojām nav pilnībā atrisināta, kaut arī 20. gadsimtā tika iegūti nozīmīgi rezultāti problēmas izpratnei un veidojās zinātniskās skolas. Ar pagājušā gs. 60. gadiem saistāma arī Rīgas zinātniskās skolas izveidošanās sabrukšanas mehānikā, kurā nozīmīga loma bija un joprojām ir prof. V.Tamuža zinātniskajām idejām un rezultātiem. V.Tamužs ir jaunas stiprības un sabrukuma teorijas koncepcijas autors, kas tālāk attīstīta daudzos līdzautoru un skolnieku darbos. Viņa izstrādātā sabrukuma teorija ievēro materiāla defektu orientāciju telpā atkarībā no slogošanas veida un materiāla struktūras, kas ir būtisks solis problēmas labākas izpratnes virzienā. Tālāk attīstot teoriju, ievērtēta defektu rašanās statistiska, veikti pētījumi par plaisu un bojājumu mehānikas sintēzi, risinātas praktiski aktuālas problēmas – atslāņošanās plaisu pētījumi slāņainos kompozītos, noguruma procesu analīze, betona konstrukciju stiprināšana ar kompozītiem.

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Lasīt tālāk...

Sveicam!

1-05-2008

ZA korespondētājloceklei
Dr. habil.hist.
Ilgai Apinei

Ļoti cienītā Jubilāre!

Jūsu izcilās darbaspējas, mērķtiecība un neatlaidība ir paraugs Latvijas zinātnieku saimei. LU Filozofijas un socioloģijas institūts un Latvijas Zinātņu akadēmija sirsnīgi sveic Jūs un pateicas par lielo devumu vēstures, etnisko attiecību un etnopsiholoģijas izpētē.

Esam pārliecināti, ka Jūsu talants arī turpmāk mirdzēs zinātniskajā jaunradē un rādīs ceļazīmes jaunajiem pētniekiem. Vēlam Jums stipru veselību un darbaprieku, daudz jaunu publikāciju!

Mācāmies no Jūsu pieredzes.

Patiesā cieņā

LU Filozofijas un socioloģijas institūta direktore Maija Kūle
LZA prezidents Juris Ekmanis
LZA HSZN priekšsēdētājs Tālavs Jundzis

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008

LZA PAVASARA PILNSAPULCE

1-05-2008

Lūdzam Jūs piedalīties
Latvijas Zinātņu akadēmijas

PAVASARA PILNSAPULCĒ

2008. gada 3. aprīlī plkst. 14. 00
LZA konferenču zālē, Rīgā, Akadēmijas laukumā 1

DARBA KĀRTĪBA

Atklāšana

Akadēmijas balvu pasniegšana

Pārskats par LZA darbību 2007. gadā
LZA ģenerālsekretārs Raimonds Valters

LZA Uzraudzības padomes ziņojums
Akadēmiķis Pēteris ZvidriņšLZA Statūtu grozījumi

Akadēmiķis Juris JansonsLZA prezidenta amata kandidāta runa
Akadēmiķis Juris Ekmanis

LZA prezidenta, amatpersonu, Senāta
un Uzraudzības padomes vēlēšanas

LZA Prezidijs

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008

Latvijas Zinātnieku savienībā

1-05-2008
28. februārī notika Latvijas Zinātnieku savienības Valdes sēde. Tajā vēlreiz tika diskutēts par LZP ekspertu komisiju ekspertiem izvirzītajām prasībām. A.Āboltiņš iepazīstināja ar LZP Zinātniskās ekspertīzes komisijas priekšsēdētāja I. Muižnieka priekšlikumiem par to, kas var kandidēt uz ekspertu komisijas locekļa vietu un ko uzskatīt par starptautisku zinātnisku periodiku. Par to izvērtās spraigas debates. Piemēram, ja par īpaši nozīmīgu rādītāju tiek minēta monogrāfija, vai tai var būt 16 autori. I. Bondare uzskatīja, ka var, ja tas ir liela kopīga pētījuma rezumējums.
Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 13
Powered by Elxis - Open Source CMS