Starpt. organizācijās

Latvijas Zinātņu akadēmija pārstāv Latvijas zinātni un zinātniekus starptautiskās zinātniskās organizācijās:

21-02-2018

ALLEA. Eiropas zinātņu akadēmiju federācija (angl. European Federation of Academies of Sciences and Humanities, http://www.allea.org) ir dibināta 1994. gadā un apvieno 59 zinātņu akadēmijas no vairāk kā 40 Eiropas valstīm. Kopš 2012. gada ALLEA Prezidents ir profesors Günters Stocks (Vācija), viceprezidenti - Prof. Daniela Jezova (Slovākija) un prof. Eds Noorts (Nīderlande). Organizācijas politiku, pārvaldi un budžetu pieņem ikgadēja ģenerālā asambleja. Tradicionāli Ģenerālās Asamblejas darba kārtība sastāv no 3 daļām - zinātniska konference, darba apspriede par organizācijas jautājumiem un de Stāla kundzes (Madame de Staël) Eiropas kultūras vērtību gada balvas pasniegšana 2018. gadā ALLEA ģenerālā asambleja notiks Sofijā. ALLEA ir viena no nozīmīgākajām organizācijām, kas piedalās Eiropas zinātnes politikas veidošanā. Federācijas ietvaros darbojas divas ALLEA pastāvīgās komisijas (intelektuālā īpašuma tiesības, zinātne un ētika) un četras darba grupas: 9.Ietvarprogrammas darba grupa (Framework Programme 9), darba grupa "Uzticēšanās, patiesība un ekspertīze zinātnes jomā" (Truth, trust and expertise in the field of science), dabaszinātņu izglītības darba grupa (Science Education) un E-humanitārās zinātnes, sociālās un humanitārās zinātnes (E-humanities). Latvijas Zinātņu akadēmija ir ALLEA biedrs kopš 1994. gada.

Pēdējā atjaunošana 21-02-2018
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS