Starpt.sakari

Latvijas Zinātņu akadēmija pārstāv Latvijas zinātni un zinātniekus starptautiskās zinātniskās organizācijās:

21-02-2018

ALLEA. Eiropas zinātņu akadēmiju federācija (angl. European Federation of Academies of Sciences and Humanities, http://www.allea.org) ir dibināta 1994. gadā un apvieno 59 zinātņu akadēmijas no vairāk kā 40 Eiropas valstīm. Kopš 2012. gada ALLEA Prezidents ir profesors Günters Stocks (Vācija), viceprezidenti - Prof. Daniela Jezova (Slovākija) un prof. Eds Noorts (Nīderlande). Organizācijas politiku, pārvaldi un budžetu pieņem ikgadēja ģenerālā asambleja. Tradicionāli Ģenerālās Asamblejas darba kārtība sastāv no 3 daļām - zinātniska konference, darba apspriede par organizācijas jautājumiem un de Stāla kundzes (Madame de Staël) Eiropas kultūras vērtību gada balvas pasniegšana 2018. gadā ALLEA ģenerālā asambleja notiks Sofijā. ALLEA ir viena no nozīmīgākajām organizācijām, kas piedalās Eiropas zinātnes politikas veidošanā. Federācijas ietvaros darbojas divas ALLEA pastāvīgās komisijas (intelektuālā īpašuma tiesības, zinātne un ētika) un četras darba grupas: 9.Ietvarprogrammas darba grupa (Framework Programme 9), darba grupa "Uzticēšanās, patiesība un ekspertīze zinātnes jomā" (Truth, trust and expertise in the field of science), dabaszinātņu izglītības darba grupa (Science Education) un E-humanitārās zinātnes, sociālās un humanitārās zinātnes (E-humanities). Latvijas Zinātņu akadēmija ir ALLEA biedrs kopš 1994. gada.

Pēdējā atjaunošana 21-02-2018
Lasīt tālāk...

LZA partnerorganizācijas

4-02-2020

Austrijas Zinātņu akadēmija
(Austrian Academy of Sciences)

Dr. Ignaz Seipel-Platz 2
A-1010 Wien
AUSTRIA
Mājas lapa: http://www.oeaw.ac.at

Pēdējā atjaunošana 4-02-2020
Lasīt tālāk...

PAR ĪSTERMIŅA ZINĀTNISKĀM VIZĪTĒM 2019. GADĀ

17-04-2019

Ikviens Latvijas zinātnieks var pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei uz ārvalstu zinātnisko centru/institūtu, kas ietilpst Latvijas Zinātņu akadēmijas partnerakadēmiju administrēto institūciju lokā. Vairākas LZA partnerakadēmijas (piem. Igaunijas, Lietuvas, Itālijas, Izraēlas ZA u.c.) atbalsta īstermiņa mobilitātes vizītes neatkarīgi no zinātnieka pamatdarba vietas, t.i. zinātniska institūcija, universitāte vai tml. Vizīšu mērķi var būt visdažādākie: kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana, darbs bibliotēkā, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskā konferencē. Pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri ārvalstīs.

Lasīt tālāk...

PĀRSKATS PAR ĪSTERMIŅA ZINĀTNISKĀM VIZĪTĒM 2018. GADĀ

17-04-2019

2018. gadā notika 29 Latvijas zinātnieku īstermiņa vizītes (200 dienas), un Latvijā ieradās 47 ārvalstu zinātnieki (302 diena). Īstermiņa vizīšu iedalījums pēc to mērķa:

Lasīt tālāk...

Pārskats par īstermiņa vizītēm 2017.gadā

22-02-2018

2017. gadā notika 24 Latvijas zinātnieku īstermiņa vizītes (174 dienas), un Latvijā ieradās 37 ārvalstu zinātnieki (238 diena). Īstermiņa vizīšu iedalījums pēc to mērķa:

Pēdējā atjaunošana 22-02-2018
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 77
Powered by Elxis - Open Source CMS