Par Valsts emeritēto zinātnieku mūža grantiem

30-04-2008
Emeritēto zinātnieku biedrības “Emeritus”
valdes priekšsēdētājai LZA akadēmiķei Ritai Kukainei.

Par Valsts emeritēto zinātnieku mūža grantiem

Atbildot uz Jūsu 2008.gada 9.janvāra vēstuli, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka jautājums par Valsts emeritēto zinātnieku mūža grantu palielinājumu tika izskatīts Pastāvīgās komisijas “Par budžeta programmā “Zinātne” apakšprogrammā “Zinātniskās darbības nodrošināšana” esošā finansējuma izlietošanu” 2008.gada 16.janvāra sēdē, kurā tika nolemts atbalstīt Jūsu priekšlikumu par pakāpenisku palielinājumu, ar 2008.gada 1.februāri palielinot Valsts emeritēto zinātnieku mūža grantu apmēru lidz Ls 200.

Valsts sekretāra vietniece
nozares politikas jautājumos K. Vāgnere

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS