Vēsturnieku dāvana Latvijas Policijas akadēmijai

30-04-2008

Latvijas Policijas akadēmijā Informācijas dienā 5. februārī ieradās viesi no Latvijas Zinātņu akadēmijas: akadēmiķi Andris Caune un Tālavs Jundzis. Letonikas gadā, kad zinātnieki aicināti aktivizēt pētījumus, lai sabiedrību bagātinātu ar jaunām atziņām, un, LZA prezidenta Jura Ekmaņa vārdiem runājot, “viestu sabiedrībā optimismu”, Latvijas Policijas akadēmija saņēma dāvanu: Vēsturnieku komisijas pie Valsts prezidenta Rakstus, 21 sējumu. Sākot no 1998. gada, šo komisiju ir vadījis un vada Andris Caune. Komisijas uzdevums – Latvijas 20. gadsimta vēstures strīdīgo, aktuālo jautājumu izpēte, lai, pamatojoties uz jauniem, objektīviem datiem, spētu “stāties pretī” dažādiem tendencioziem mūsu vēstures traktējumiem. “Latvija Otrajā pasaules karā”, “Holokausta izpētes problēmas Latvijā, “Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940 – 1956. gadā”, “Okupētā Latvija 1940 – 1990”, “Latvija un Austrumeiropa 20. gadsimta 50. – 80. gados” – te nosaukti tikai dažu sējumu virsraksti, liecība par tēmu aktualitāti.

Vēsturnieku komisijas paveiktais ir kļuvis par būtisku faktoru gan padomju, gan nacistu okupāciju izpētē, gan visā 20. gadsimta vēstures izpētē kopumā. Raksti apvieno dažādu paaudžu, pieredzes un dažādās valstīs dzīvojošus pētniekus. Tematika hronoloģiski paplašināta līdz neatkarības atjaunošanai, tā dodot iespēju piesaistīt jaunus pētniekus, kuri interesētos par 20. gs. vēsturi. Studēt Latvijas vēsturi, iepazīties ar mūsu neseno, sarežģīto pagātni, veidot pareizu izpratni par to, izkopt patriotisma jūtas – tāds varētu būt zinātnieku vēlējums Latvijas Policijas akadēmijas studentiem.

I. T.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS