Latvijas Zinātnieku savienībā

9-12-2010

25. novembrī notika LZS valdes sēde. Par aktualitātēm ziņoja valdes priekšsēdētājs Aivars Āboltiņš. Par LZS pārstāvi Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātniskās infrastruktūras attīstības komisijā ES struktūrfondu apguvei novērotāja ststusā nominēts un valdes sēdē tika apstiprināts U. Grāvītis (viņu vajadzības gadījumā var aizstāt A. Āboltiņš). Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijā no LZS nominēts I. Kalviņš. Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs uzaicinājis LZS iesaistīties padomes darbā un uzņemties veikt pārraudzību pār augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu Latvijā, paužot savu viedokli. Šim uzdevumam LZS valde deliģēja A. Āboltiņu.

Apspriežot jautājumu par LZS kongresa pārcelšanu no šī gada rudens uz 2011. gada pavasari, valdes locekļiem atgādināja, ka iepriekšējais LZS kongress notika 2007. gada 25. maijā. Nākošajam pēc statūtiem jānotiek pēc 3 gadiem. Valde lūdza LZS padomi atļaut pārcelt kongresu no 2010. gada rudens uz 2011. gada pavasari. Kā to atļauj LZS statūti, tika veikta padomes locekļu elektroniska balsošana un saņemtas 17 pozitīvas atbildes. Nav saņemtas 8 atbildes, ko balsojumā uzskata kā “atturas”. Valde apstiprināja balsošanas rezultātus un nolēma kongresa sasaukšanas datumu precizēt 2011. gada pirmajā valdes sēdē.

Jauno Zinātnieku apvienības pārstāvis Aigars Atvars informēja par apvienības aktualitātēm. Izveidota tautsaimniecības grupa, kurā dažādu ekonomikas jautājumu apspriešanā piedalījušies partiju pārstāvji (pirms Saeimas vēlēšanām), ES parlamentārietis, bijušais premjerministrs I. Godmanis u.c. Ļoti sekmīgs bijis seminārs nākošajiem doktorantiem, aprīlī Eiropas doktorantu apvienība EIRODOC plāno tikšanos Viļņā. Vasarā plānota JZA nometne, jo pagājušās vasaras nometne Lēdurgā bija izdevusies.

Nākošā LZS valdes sēde iecerēta 16. decembrī.

Powered by Elxis - Open Source CMS