XII Baltijas Intelektuālās sadarbības konference

9-12-2010

Viļņa, 2010. gada 4.–5. novembris

Šogad Lietuvas Zinātņu akadēmija aicināja savus tradicionālos sadarbības partnerus – Latvijas un Igaunijas zinātņu akadēmiju, kā arī Somijas zinātņu akadēmiju uz XII Baltijas Intelektuālās sadarbības konferenci, kuras tēma bija “Zinātne un sabiedrība”. LZA pārstāvēja 11 cilvēku delegācija. Konferenci atklāja un vadīja triju Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidenti un Eiropas zinātņu akadēmiju federācijas (ALLEA) prezidents.

Pēc konferences atklāšanas uzrunām prezidenti J. Ekmanis, V. Razumas un R. Villems pasniedza Baltijas zinātņu akadēmiju medaļas šī gada laureātiem: Pjetro Umberto Dini (Itālija), Ainam–Elmaram Kāsikam (Igaunija), Ervīnam Lukševicam (Latvija) un Zigmam Zinkēvičam (Lietuva). Katra laureāta diplomā ierakstītais formulējums gan bija atšķirīgs, taču visus vienoja lielais ieguldījums sadarbības veicināšanā starp Baltijas reģiona zinātniekiem un kopīgu zinātnisku pētījumu izstrādē.

Latvijas delegāti referēja par zinātnes un sabiedrības mijiedarbību, par Baltijas valstu salīdzināmo literatūru, par akadēmisko godīgumu, par valsts pētījumu programmu “Nacionālā identitāte”, bet lielāko klausītāju uzmanību izpelnījās akadēmiķa J. Stradiņa referāts par Baltijas valstu intelektuālās antantes pirmsākumiem (1920–1935–1940).

XII Baltijas Intelektuālās sadarbības konferences dalībnieki pieņēma Rezolūciju par zinātnes lomu un pienākumiem mūsdienu sabiedrības dzīvē.

Powered by Elxis - Open Source CMS