PAR ĪSTERMIŅA ZINĀTNISKĀM VIZĪTĒM 2011. GADĀ

7-01-2011


Ikviens Latvijas zinātnieks var pieteikties
īstermiņa vizītei uz ārvalstu zinātnisko centru / institūtu, ja vien tas ietilpst Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) partnerakadēmiju (tabula) aptverto iestāžu lokā. Proti, Eiropā daudzas zinātņu akadēmijas apvieno pētnieciskos institūtus un atbalsta šajos institūtos strādājošo zinātnieku mobilitāti, bet citas (piem. Igaunijas, Izraēlas, Norvēģijas ZA) atbalsta zinātniskās sadarbības attīstīšanu neatkarīgi no zinātnieka pamatdarba vietas, t.i. zinātniska institūcija, universitāte vai tml.

Vizīšu mērķi var būt visdažādākie: kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana ar savas zinātnes nozares kolēģiem, darbs bibliotēkās, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskās konferencēs; pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri jeb pieņēmējinstitūciju ārvalstīs.

Šogad paliek spēkā 2009.gada 14.janvārī LZA Valdes apstiprinātie “Noteikumi par Latvijas zinātnieku īstermiņa vizītēm un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros” (skatīt http://www.lza.lv sadaļā Starptautiskie sakari/Divpusējā sadarbība).

Par vizīšu finansiālo pusi. Akadēmijas lieto izmaksu sadales modeli, proti, LZA partner- jeb pieņēmēja akadēmija nodrošina finansiāli Latvijas zinātnieka uzturēšanos konkrētajā valstī (samaksā viesnīcas vai tml. izdevumus un līgumā paredzēto dienas naudu) atbilstoši vizītes darba programmai. Svarīgi: vizītes dalībniekam pašam jārisina starptautiskā transporta biļešu iegādes jautājums. LZA, savukārt, nodrošina partnerakadēmiju nominēto zinātnieku uzturēšanos un saskaņo zinātnisko programmu Latvijā. Vieszinātnieki, kuri ierodas LZA sadarbības līguma ietvaros, arī šogad tiks galvenokārt izmitināti Akadēmijas viesu istabās 14. stāvā.

Lūdzam līdz 1. martam iesniegt pieteikumus 2011. gada vizītēm (ja uz kādu no valstīm gada kvota nebūs piepildīta, pieteikumus pieņemsim līdz 1. oktobrim). Informācija pa tel. 67227391, mob. 26478619 vai e-pastu: .

LZA divpusējie zinātniskās sadarbības līgumi

Nr. p.k.

LZA partnerinstitūcija – zinātņu akadēmija (ZA)

Apmaiņu kvota vai pēc vienošanās (***)

Īpaši nosacījumi un ieteikumi

2010. gadā izmantoto dienu (vizīšu)skaits

No Latvijas

Uz Latviju

1

Austrijas ZA

***

Tikai AZA institūti

.

12 (1)

2

Baltkrievijas NZA

50 dienas

.

.

14 (1)

3

Berlīnes–Brandenburgas ZA

6 nedēļas

Tikai kopprojektiem

.

.

4

Bulgārijas ZA

12 nedēļas

.

.

14 (2)

5

Čehijas ZA

56 dienas

Tikai ČZA institūti

52 (9)

14 (1)

6

Igaunijas ZA

75 dienas

.

49 (9)

49 (8)

7

Itālijas NZA

60 dienas

.

30(1)

8

Izraēlas ZA

6 nedēļas

.

8 (1)

9

Krievijas ZA

70 dienas

Tikai KZA institūti

37 (6)

68 (7)

10

Lietuvas ZA

75 dienas

.

38 (9)

62 (17)

11

Melnkalnes ZA

21 diena

.

12

Norvēģijas ZA

12 nedēļas

.

14 (1)

5 (1)

13

Polijas ZA

100 dienas

G.k.kopprojektiem

15 (1)

89 (5)

14

Slovākijas ZA

21 diena

.

21 (2)

15

Somijas ZA

***

.

16

Šveices ZA

8 nedēļas

.

17

Ukrainas NZA

30 dienas

.

20 (2)

10 (1)

18

Ungārijas ZA

10 nedēļas

.

21 (3)

26 (4)

19

Zviedrijas Hum. ZA

28 dienas

.

28 (2)

.

KOPĀ:

964 dienas

.

304(43)

392(52)

LZA partnerakadēmijas, ar kurām par zinātnieku apmaiņu jāvienojas īpaši: Kanādas Karaliskā b-ba, Saksijas ZA , Francijas ZA, Slovēnijas ZA.

A. Draveniece
LZA Starptautisko sakaru nodaļa

Pēdējā atjaunošana 7-01-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS