Aizstāvēšana

1-05-2008

2008.gada 28.martā plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

Arnolds Jezupovs

aizstāvēs promocijas darbu “Vēdera priekšējās sienas elektīvu trūču slēgšana ar polipropilēna protēzi un tās novērtējums” medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr.habil.med. U.Vikmanis, Dr.med. G.Ambalovs, Dr.habil.med. A.Peetsalu (Tartu Universitāte).
Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008.gada 3. aprīlī pulksten 13.00 J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Krišjāņa Barona ielā 1, Ērģeļu zālē, promocijas padomes atklātā sēdē

Jānis Kudiņš

aizstāvēs promocijas darbu “Neoromantisma tendence latviešu simfoniskās mūzikas stilistiskajā attīstībā 20. gadsimta pēdējā trešdaļā” mākslas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr. phil., prof. Mārtiņš Boiko (J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija), Dr. art., asoc. prof. Jons Brūveris (Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija), Dr. art. Arnolds Laimonis Klotiņš (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts).
Ar promocijas darbu no š. g. 15. marta var iepazīties JVLMA bibliotēkā un un mājas lapā
www.music.lv/academy/lv.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2008.gada 24. janvāra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu RITAI BIRZIŅAI pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Humānistiskā pieeja pieaugušo datorpratības izpētē”.
Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2008.gada 24.janvāra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu MARINAI MARČENOKAI skolas pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Mūzikas uztvere kā skolēnu muzikālās gaumes pilnveidošanās nosacījums”
Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2008.gada 7. februāra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu ALEKSANDRAM SOKOLAM skolas pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Izgudrojumdomāšanas attīstība valodu mācībās.”
Balsošanas rezultāti: par – 9; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

2008.g. 15.janvārī Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē LLU aģentūras Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts doktorants Ādolfs Ruciņš aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Arklu korpusu optimālo parametru un darba režīma pamatojums” un ieguva LR inženierzinātņu doktora grādu.
Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, atturas – nav.

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS