Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas pārskats par darbu 2010. gadā

7-01-2011


VZK komisija 2010. gadā izskatīja un akceptēja 234 promocijas darbus, 4 darbi tika atgriezti promocijas padomēm komisijas recenzenta rekomendēto labojumu izdarīšanai. 2009. gadā komisija izskatīja un akceptēja 116 promocijas darbus. 2010. gadā akceptēto promocijas darbu skaits salīdzinājumā ar 2009. gadu ir palielinājies vairāk nekā divas reizes (!), t.i. par 101,7 %.

2010. gadā akceptētie promocijas darbi pa specialitātēm iedalās šādi (iekavās 2009. gadā akceptēto darbu skaits): arhitektūra – 4 (1), bioloģija – 12 (5), būvzinātne – 4 (3), datorzinātne un informācijas tehnoloģijas – 11 (5), ekonomika – 20 (10), vadībzinātne – 14, elektrotehnika un telekomunikācijas – 2 (3), enerģētika un elektrotehnika – 7 (2), farmācija – 1 (0), farmakoloģija 0 (1), filozofija 2 (1), fizika – 13 (3), folkloristika – 1 (0), ģeogrāfija – 2 (1), ģeoloģija 7 (1), juridiskā zinātne – 11 (9), ķīmija un ķīmijas inženierzinātnes – 6 (6), laukkopība – 4 (1), lauksaimniecības inženierzinātne – 2 (0), literatūrzinātne – 5 (5), lopkopība – 1 (0), materiālzinātne – 4 (4), mākslas zinātne – 3 (2), matemātika – 5 (1), medicīna 24 (18), mehānika un mašīnzinātne – 5 (2), mežzinātne – 3 (1), pārtikas zinātne – 3 (3), pedagoģija – 18 (11), psiholoģija – 8 (2), socioloģija un politikas zinātne – 9 (1), teoloģija – 0 (2), transports un satiksme – 4 (2), valodniecība – 7 (3), veterinārmedicīna – 3 (1), vēsture – 4 (3), vides zinātne 5 (4).

Akceptētie darbi pa augstskolām iedalās šādi: LU – 119 (43), RTU – 35 (27), LLU – 30 (12), RSU – 24 (15), DU – 19 (7), Latvijas Mākslas akadēmija 3 (0). Latvijas Sporta akadēmija – 2 (4), Liepājas PU – 1 (1), TSI – 1 (0).

Raimonds Valters, VZK komisijas priekšsēdētājs

Pēdējā atjaunošana 7-01-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS