Nacionālais raksturs

1-05-2008
Jānis Streičs, kinorežisors, LZA goda loceklis
Fragments no referāta Letonikas II kongresā 2007.gada 31.oktobrī

Nacionālais raksturs

Nobeigums. Sākums “ZV” Nr.3 un 4

6. TEV NEBŪS LAULĪBU PĀRKĀPT!

Nu ko tu padarīsi, ja pats Radītājs mūs kārdina uz šo grēku? Viņš mums nepavēlēja: “Vīri, esiet uzticīgi savām sievām un sievas, esiet uzticīgas saviem likumīgajiem vīriem!” NĒ! Viņš teica mums: “Tev nebūs!” Kam citam kā ne viņam jāzina šis psihiatrijas zelta likums, ka cilvēka zemapziņa nepieņem nolieguma formu. Zina, gatavais jokdaris tāds, bet pats kopā ar pušelnieku Sātanu stāv malā un skatās, kā latviešu hokeja fani,– kura vārtos tiks iesista “šaiba”. Dievs grib, lai negrēkojam un gaida arī no mums šo gribu. Taču mums ar šīs bauslības grēka gribu ir tā kā visā pasaulē. To bieži vien nosaka tīri fizioloģiski faktori, iedzimtība, kompleksi un citas būšanas un nebūšanas, ka vielas priekš romāniem filmām, varoņdarbiem un noziegumiem bija un būs bezgala daudz. Mēs ne ar ko neatšķiramies no citām tautām gribēšanā iegūt sievieti vai sievai atņemt svešu vīru. Tāpēc vēlreiz atkārtošu, ka šis un nākošie četri baušļi ir Dieva eksāmens kā Izraelas tautai, tā latviešiem un visai pasaulei mūžīgi mūžos:

7. TEV NEBŪS ZAGT!

8. TEV NEBŪS NEPATIESU LIECĪBU DOT PRET SAVU TUVĀKO!

9. TEV NEBŪS IEKĀROT SAVA TUVĀKĀ SIEVU!

10.TEV NEBŪS IEKĀROT NEVIENU LIETU, KAS CITAM PIEDER!

Nolieguma baušļus mums būs pildīt ar Dieva iecerēto jēgu, kas ir cilvēka Prāts un Griba!

Nav nacionālu grēku, kā latvieši savā mazvērtības kompleksā tos pieraksta sev! Grēki ir internacionāla padarīšana. Nacionāla ir vienīgi kultūra, un to veido patiesības, kas no Dieva dotas apstiprinājuma veidā. Un tās ir pats Radītājs, Svētā diena un Ģimene.

Prāta un gribas baušļi pievienojas nācijas kultūrai tikai tad, kad kļūst Dievišķās Gribas pildīti. Kad griba un prāts rada jaunas jūtas,– Dzīvības svētumu, atbildību, pienākumu, devīgumu, kaunu un līdzjūtību.

Jo ir nācijas, kur zagšana tikums, un ir tādas, kur nepazīst atslēgas. Ir, kur īpašums svēts un ir bijuši gadījumi, ka īpašums kļuva pielīdzināts noziegumam, par kuru cilvēkus bez tiesas slepkavoja. Mēs esam izgājuši šīs abas galējības...


Kādas īpašības latvietim pierakstītu es pats?

Peļamās īpašības:

1.Mazvērtības komplekss, kas kā inde graužas cauri visām latvieša gara izpausmēm. Pirms dažiem gadiem lasīju, ka Čikāgā tikuši veikti pētījumi pasaules mērogos un tur latvieši ieņēmuši posta pilno pirmo vietu kā nācija ar dižāko mazvērtības kompleksu. Tas izsauca tautiešu protestu visos līmeņos. Jo paši visai pasaulei kladzinam: “Mēs esam maza, bet lepna tauta.” Vispirms, mani mīļie, nošķirsim jēdzienus tauta un valsts. Tauta ir Dieva dots lielums un tas nav mērojams ne kilometros, ne lielgabalu gaļas tonnās. No kurienes mēs nākam un kurp aiziesim, Dievs vien zina.

Kas mēs esam šodien?

Vēl nezinam. Neredzam. Traucē pūlis, kurā dzīvojam.

Te mūsu eksprezidentei Vairai Vīķei-Freibergai bija taisnība. Atcerieties tautas aizvainojumu, kad viņa kaut kādu nemieru nosauca par pūļa reakciju.

Taču ir gan Pūlis un ir arī Tauta. Pūlis ir šis mirklis, kurā masa viļņojoties pauž savu sāpi un izkliedz savu vajadzību. To nevajag novērtēt par zemu, jo tā ir augsne, kas gaida sēklu. To fantastiski ir sajutuši diktatori – Ļeņins, Hitlers, Mao, Čegevara, Čavess un ir sekmīgi sējuši vēju un pļāvuši vētru. Čavesam tas vēl priekšā.

Pūli vada instinkti, zemapziņa, jūtas, un tas alkst vieglāko ceļu un gaida brīnumu.
Pūlis gaida Saulvedi.

Tauta ir gaita un process no gadsimtu dzīlēm uz nākamību.
Tautu veido prāts un griba.
Tāpēc, izsakoties kāda mūsu mūžam dzīvā paziņas vārdiem,:

“Mēs būsim lieli tik, cik liela mūsu GRIBA!”
2.Latvietim nav valstiskās apziņas, valstiskās domāšanas.
3.Latvietim ir aplama attieksme pret naudu.
4.Latvietis ir nepateicīgs.
5.Latvietis ir predisponēts uz sociālisma idejām.
6.Tikai par sevi vien domā, malā stāvētājs.
7. Latvietis savstarpējās attiecībās neprot un nemīl atšķirt lietderīgo no netīkamā.
8. Joprojām vēl tic brīnumiem.


Labie tikumi:

1.Kā jau teicu, latvietis ir tolerants pret citām ticībām, citu uzskatiem, pārliecībām. Arī pret seksuālajām minoritātēm. Kaut arī žurnālisti dedzīgi vēlās un dara visu, lai tā nebūtu. Ak,Dievs, kas tad te notiktos, ja būtu, kā kārojas presei!

2.Latvieša dzīvības izpratne ir varen plaša. Par to jau runāju, skaidrojot 5. Dieva bausli –“ Tev nebūs nokaut!”

3.Dzimumu savstarpējās attiecībās valda harmonija kā reti kurā nācijā. Atcerieties, ka sarkanbaltsarkano karogu Latvijas vēsturē jāšus uz zirga ienesa braša meiča no seno letgaļu cilts. Vīri un sievas ir gājuši blakus. Ja vēsturē ir bijusi vieta un laiks cīņai par sievietes tiesībām, tad tas ir bijis citu valstu ievazāts, uzspiests un piespiests to darīt. Mūs kā nāciju ir saglabājis vīru darbs un sievu tikums. Ne iekarojumi, pasarg Dievs! Mūsu kultūra tapa pie vīru plēstas skala guns, sievietēm pinot likteņa jostā latviešu tautas rakstus un tinot dainas kamolā.

4.Latvietis joprojām ir krietns darba darītājs.

5.Joprojām mudrs uz mācīšanos un jaunumu apgūšanu.

6.Latvietim veselīga attieksme pret nāvi. Viņš ir tālu no ticības reinkarnācijai, kas būtībā ir nāves bailes un izkāpināta patmīla. Latvietim citu dzīvi nevajaga tikai tāpēc, ka līdz ar to viņš kļūtu savas zemes, savas tautas, savas ģimenes un draugu nodevējs. Latvietis kopš senatnes tic nemirstībai daudz augstākā intelekta pakāpē. 7.Latvietim ir nemirstīga tieksme uz daiļumu. Un to viņš redz un kopj savā apkaimē, mājā un pats sevī.


Mēs vēl nezinam, neredzam, kas esam, jo Latvijā katru rītu mostas un iziet savās gaitās, savos darbos un nedarbos Homo sapiens visā diapozonā no alu laikmeta līdz civilizācijas trešajam vilnim. Tautas nacinālo raksturu kaldina laiks.

Dievs, palīdzi mums visiem kādi nu esam
un vadi Latviju uz saprātu!

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS