ARTEMIS PROJEKTU PIETEIKUMU KONKURSS 2013.GADĀ

27-02-2013

2013. gada 26. februārī ir izsludināts projektu pieteikumu konkurss - ARTEMIS-2013. Informācija par konkursa mērķiem un nosacījumiem ir pieejama ARTEMIS portālā www.artemis-ju.eu/Call2013

Konkursa dokumentācija atrodama P&A Dalibnieku portālā (R&D Participant Portal).

Konkursa plānojums:

2013.gada 26.februāris

Projektu pieteikumu konkursa izsludināšana

2013.gada 6.jūnijs

Pilna projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš

2013.gada septembris

Projektu izvērtēšanas rezultāti

2013.gada decembris 

Pabeigtas sarunas par līguma nosacījumiem projektu īstenošanai

Prognozētais projektu pieteikumu konkursa budžets ir 72 2920 00 eiro. To veido ARTEMIS kopuzņēmuma finansējums 25 652 000 eiro un dalībvalstu finansējums 46 640 000 eiro.

ARTEMIS kopuzņēmuma finansiālais ieguldījums sekmīgo projektu ieviešanai paredzēts 16,17% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Nacionālā finansējuma apjoms tiek aprēķināts ņemot vērā piemērojamo valsts atbalsta intensitātes likmi konkrētā projekta īstenošanai saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (EK) Nr. 800/2008 (2008. gada 6. augusts), kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula). Atbalsta intensitāte var mainīties atkarībā projekta īstenošanā iesaistītās organizācijas tipa un plānoto pētījumu aktivitātēm. Nacionālā finansējuma apmērs tiek noteikts saskaņā ar katras dalībvalsts noteiktajiem kritērijiem līdzdalībai 2013.gada projektu konkursā.


Projekta pieteikuma iesniegšana un vērtēšana:

Pilna projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 6. jūnijs, plkst.17:00 (pēc Briseles laika).

Projektu vērtēšanas kritēriji un projektu atlases vadlīnijas noteiktas ARTEMIS Rīcības programmā 2013. gadam (sadaļa ASP un sadaļa AIPP).

Latvijas atbilstības kritēriji projekta pieteicējam un nosacījumi ARTEMIS 2013. gada projektu konkursā ir apstiprināti ar 2013. gada 23. janvāra LZA rīkojumu Nr.6.

LATVIJAS FINANSĒJUMS

Latvijas finansiālais nodrošinājums ARTEMIS 2013.gada projektu konkursam ir 220 000 eiro apmērā.

NODERĪGAS SAITES

Informāciju par ARTEMIS kopuzņēmumu, tā darbības pamatprincipiem un plānotajām aktivitātēm varat atrast ARTEMIS portālā www.artemis-ju.eu/

KONTAKTI

Dina Bērziņa

7.Ietvara programmas Nacionālais kontaktpunkts
e-pasts:

tel.67229727

Ineta Plikša

Projektu koordinatore
Eiropas programmu centrs
Latvijas Zinātņu akadēmija
Tālrunis: 67227790
E-pasts:

Pēdējā atjaunošana 28-02-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS