Sadarbība ar a/s “Latvijas Gāze” turpinās

1-05-2008
Turpinot Latvijas Zinātņu akadēmijas auglīgo sadarbību ar a/s “Latvijas Gāze”, 27. februārī tika parakstīts trīspusīgs līgums starp LZA, a/s “Latvijas Gāze” un Rīgas Tehniskās universitātes attīstības fondu. Tā mērķis – veicināt Latvijas zinātnes un moderno tehnoloģiju attīstību gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarēs un novērtēt Latvijas zinātnieku, praktiķu un topošo zinātnieku (doktorantu) devumu. Vienlaikus tiek veicināta arī cita, ne mazāk svarīga nozare – medicīnas zinātne sirds ķirurģijas un kardioloģijas jomā.

Divas Gada balvas, katru diploma, speciālas piemiņas medaļas un Ls 1500 izteiksmē, pasniegs ievērojamiem zinātniekiem un radošiem praktiķiem gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarēs un sirds ķirurģijas un kardioloģijas zinātnēs par izcilu darbu kopumu vai mūža veikumu attiecīgajā nozarē. Savukārt jaunie zinātnieki cīnīsies par divām Gada balvām (diploms, piemiņas medaļa un Ls 500) moderno tehnoloģiju attīstībā.

Pēc līguma parakstīšanas profesors Imants Meirovics tuvāk raksturoja “Latvijas Gāzes” atbalstu izglītībai un zinātnei, kas aizsākās 1995. gadā, laikā , kas bija īpaši skarbs studējošiem un zinātnē strādājošiem. 14 gados “Latvijas Gāzes” finansētās stipendijas saņēmuši 146 jauni cilvēki. Tas ir liels skaits. Kopš 2002. gada tiek pasniegtas LZA un “Latvijas Gāze” balvas attiecīgajās inženierzinātnēs un medicīnas zinātnēs. Profesors I. Meirovics atzīmēja, ka sadarbība ar “Latvijas Gāzi” un tās valdes priekšsēdētāju Dr. Adrianu Dāvi notiek neuzspēlēti, bez lieka populisma, jo galvenais ir rezultāts, nevis sevis parādīšana. Rūpējoties par jauno speciālistu sagatavošanu, “Latvijas Gāze” ir ziedojusi Rīgas Tehniskajai universitātei Ls. 70 000 jaunas mācību literatūras sagatavošanai gāzes tehnoloģijā. Arī RTU zinātņu prorektors akadēmiķis Leonīds Ribickis tencināja “Latvijas Gāzi” par atbalstu studējošajiem un zinātniekiem.

Z. K.

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS