Sveicam!

1-05-2008
2008. 22.februārī

Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdā sirsnīgi sveicam

LU Cietvielu fizikas institūtu

skaistajā 30 gadu jubilejā. Tas nav liels vecums, bet mums visiem ir ko atcerēties un ar ko lepoties. Institūts ir starptautiski atzīts, šeit strādā īsti zinātnieki, kuriem ir daudz izcilu sasniegumu. Jūsu darbinieki ir aktīvi Akadēmijas locekļi un dod ievērojamu ieguldījumu Latvijas un pasaules zinātnē.

Paldies Jums par aktivitāti un drošsirdību, par Jūsu patieso vēlmi vairot zināšanas un lai visiem Institūta darbiniekiem veselība, laime un darba prieks!

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu
nodaļas priekšsēdētājs Juris Jansons

* * *

Rīgā 2008.gada 15.februārī

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklim,
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim, valsts emeritētajam zinātniekam, profesoram in perpetum, profesoram emeritus

Dr.habil.agr. Jānim Latvietim

Zinātnieks pētī dabu ne tādēļ, ka tas ir noderīgi. Viņš pētī tādēļ, ka tas dod viņam prieku. Ja daba nebūtu skaista, tad tā nebūtu šī darba vērta, ko tērē, lai izzinātu, un dzīve nebūtu tā darba vērta,lai to nodzīvotu.

/Anrī Puankarē/

Godātais Latvieša kungs!

Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas vārdā sirsnīgi sveicam Jūs nozīmīgajā jubilejā!

Esam patiesi gandarīti, ka mūsu vidū ir profesors un zinātnieks, kurš savu darba dzīvi veltījis cilvēcei nozīmīgas nozares – lopkopības attīstībai, ar savu kompetenci un pozitīvo attieksmi iegūstot kolēģu un studentu neviltotu cieņu un uzticību.

Vēlam veselību, panākumus, entuziasmu un izturību arī nākamajos gados!

Sirsnībā un cieņā,

LZA prezidents akadēmiķis J.Ekmanis
LZA Senāta priekšsēdētājs akadēmiķis
J.Stradiņš
LZA ģenerālsekretārs akadēmiķis
R.Valters
LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu
nodaļas priekšsēdētaja p.i. Dr.habil.sc.ing. A.Treimanis

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS