Parakstīts Nodomu protokols starp LR Zemkopības ministriju, LZA un LLMZA

1-05-2008

zv/zv360-1.jpgzv/zv360-2.jpg
Nodomu protokolu parakstīja Baiba Rivža, Mārtiņš Roze un Juris Ekmanis


Šī gada 25.janvārī Latvijas Republikas Zemkopības ministrija (turpmāk– ZM) tās ministra Mārtiņa Rozes personā, Latvijas Zinātņu akadēmija (turpmāk– LZA) tās prezidenta Jura Ekmaņa personā un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (turpmāk– LLMZA) tās prezidentes Baibas Rivžas personā jau trešo gadu pēc kārtas, parakstīja Nodomu protokolu, ar mērķi veicināt lauksaimniecības un meža zinātnes ciešāku sadarbību ar citām Latvijas Zinātņu akadēmijā pārstāvētām nozarēm.

Pēc Nodomu protokola parakstīšanas zemkopības ministrs Mārtiņš Roze uzsvēra, ka tikai sakonsolidējot visus spēkus – ierēdņus, zinātniekus, ražotājus, zemniekus u.c., valsts var nonākt pie labiem attīstības rezultātiem, savukārt LZA prezidents, akad. Juris Ekmanis pauda gandarījumu par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību ar Zemkopības ministriju. LLMZA prezidente akad. Baiba Rivža norādīja, ka šī gada Nodomu protokols ir papildināts ar trīs jauniem sadarbības punktiem:

1. Sadarbība jauno zinātnieku sagatavošanā, organizējot seminārus par doktorantūras studiju problēmām un izaicinājumiem, kā arī sniedzot iespēju doktorantūras studentiem ziņot par savu pētījumu rezultātiem LZA un LLMZA sēdēs;

2. ZM zinātnes konsultatīvās padomes izveidē un darbībā;

3. Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu apvienības (turpmāk – Apvienība) V Ģenerālasamblejas un saistītā semināra “Atjaunojamie enerģijas resursi, produkcija un tehnoloģijas”, kas norisināsies 2008.gada 28.–31.maijā Latvijā, (“Renewable Energy Resources, Production and Technologies”) organizēšanā (organizatoriskie pienākumi ir deleģēti LZA un LLMZA, savukārt finansiālu atbalstu nodrošina LR Zemkopības ministrija, kā arī LR Izglītības un zinātnes ministrija).

Apvienība aptver 18 dalībvalstu – Baltkrievijas, Bulgārijas, Horvātijas, Igaunijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Krievijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Ukrainas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas vai līdzīgas institūcijas, kas rotācijas kārtībā nodrošina konferenču organizēšanu par Eiropai aktuāliem tematiem, veic kopīgus pētījumus, kā arī īsteno citus uzdevumus. Plānots, ka šī gada Ģenerālasamblejas laikā Apvienībā tiks uzņemtas vēl 10 jaunas dalībvalstis. Līdz ar izcīnītajām tiesībām organizēt Ģenerālasambleju un saistīto semināru Latvija ir ieguvusi arī Apvienības prezidējošās valsts statusu nākamajiem diviem gadiem.

Nodomu protokolā ir iekļauti punkti arī par sadarbību vairākās citās jomās, t.sk. kopīgu pētījumu veikšanā lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, lauku attīstības un meža zinātnes jomā, informācijas apmaiņā starp LZA, LLMZA, ZM, Izglītības un zinātnes ministriju, zinātniskajām institūcijām un lauksaimnieku profesionālajām organizācijām u.c.

Nodomu protokola izpildi ZM, LZA un LLMZA apspriež reizi gadā.

LZA LMZN zinātniskā sekretāre I.Brence

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS