LZA nodaļās

26-01-2012


2011.gada 16.decembrī
– LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde “Cilmes šūnas un vīrusu replikācija – gadsimta noslēpums”. Pēc akadēmiķa Paula Pumpēna ievadvārdiem sēdes dalībnieki noklausījās un apsprieda 3 referātus: “Hepatīta vīrusu replikācijas modelēšana”(LZA kor.loc. Tatjana Kozlovska), “Jauns hepatīta B vīrusa replikācijas modelis ar cilvēka cilmes šūnu izmantošanu”(Dr.biol. Anna Zajakina), “Cilmes šūnas un to potenciālā loma hepatīta vīrusu replikācijas modelēšanā” (MSc.med. Uldis Bērziņš).

2012.gada 13.janvārī – LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde
“Atskats medicīnas vēsturē”, kas pulcēja daudzus interesentus. Plašu referātu “Cukura diabēta un insulīna atklāšanas attīstības vēsture” prezentēja LZA kor.loc. profesors Aivars Lejnieks. Lielu interesi izraisīja arī LZA īst.loc. profesora Arņa Vīksnas bagātīgi ilustrētais ziņojums ”Atskats internās medicīnas gaitā Latvijā”.

Powered by Elxis - Open Source CMS