Pārskats par Latvijas zinātnes sasniegumiem (2002 – 2011)

26-01-2012


Jānis Kristapsons

Ziņojums LZA Senāta sēdē, 2012.gada 17.janvārī

2002.gada decembrī Latvijas Zinātņu akadēmija uzsāka kārtējā aizejošā gada Latvijas zinātnes sasniegumu izvērtēšanu un popularizēšanu, nosaucot nozīmīgākos. Viens no mērķiem šai darbībai ir informēt sabiedrību par to, ko dara un paveic Latvijas zinātnieki. Parasti kā nozīmīgākos nosauc 10 sasniegumus (divas reizes ir nosaukti 12). Ar 2008.gadu sasniegumi tiek sadalīti 2 daļās: teorētiskajā zinātnē un praktiskajos pielietojumos. Tātad, 10 gadu laikā ir “uzkrājušies” 100 Latvijas zinātnes nozīmīgāko sasniegumu. Ir bijuši atsevišķu zinātnieku iebildumi pret 3% no publicētiem sasniegumiem, bet ne tik smagi, lai atceltu pieņemto lēmumu. Sasniegumu sarakstu publicē daudzas avīzes, citi mediji, “Zinātnes Vēstnesis”, LZA Gadagrāmata, internetā tos var atrast LZA mājaslapā (nodaļā “Latvijas zinātne/Sasniegumi”). Sasniegumu saraksts ir guvis atzinību zinātnieku vidū. Piemēram, pretendējot uz ievēlēšanu akadēmijā, kā apliecinājumu pētījumu kvalitātei zinātnieks citē sasniegumu sarakstu, kur minēts viņa rezultāts.

Ir izveidojies šāds vērtēšanas mehānisms. Saņemtos priekšlikumus (kā no universitātēm un institūtiem, tā arī individuāli no LZA locekļiem) vērtē zinātņu nodaļas, pēc tam vairākos “lasījumos” – LZA prezidijs, kas arī sastāda galīgo sarakstu. Tiek ņemti vērā kā zinātniskā nozīmība, tā arī formulējuma saprotamība (no plašas sabiedrības un žurnālistu viedokļa). Saraksta gatavošanas gaitā formulējumi, saskaņojot ar autoru, bieži tiek mainīti, padarot tos vienkāršākus un saprotamākus.

Sasniegumu sadalījums pa nozarēm ir šāds: medicīna – 21; fizika – 18; ķīmija – 14; inženierzinātnes (t.sk. enerģētika) – 8; datorzinātne – 6; materiālzinātne – 6; bioloģija – 5; lauksaimniecība – 5; vēsture – 8; valodniecība – 5; literatūrzinātne – 4; politoloģija – 2; mākslas zinātne – 1.

Analīze rāda, ka konkursam nav iesniegts neviens priekšlikums no ekonomikas zinātnes. Varbūt tas ir tāpēc, ka ar konkursu nav aptverta Rīgas Ekonomikas augstskola, un varbūt arī tāpēc, ka Rīgas Stradiņa universitāte vispirms domā par priekšlikumiem medicīnas zinātnē. Tāpat ar konkursu līdz šim nav bijuši aptverti industriālās zinātnes centri.

Sasniegumus medicīnas nozarē labi uztver plašs interesentu loks (arī vērtētāji). Arī jaunu medicīnas preparātu (tādu ir 9) izstrāde Latvijā kā sasniegumi tiek uztverti ļoti pozitīvi. Tāpat orgānu transplantācijas – 4 (nieres, sirds, aizkuņģa dziedzeris, aknas). Līdzīgi ir ar jaunām lauksaimniecības šķirnēm – 3 (mieži, kartupeļi, kvieši).

Ir sasniegumi, kurus var pieskaitīt pasaules klases sasniegumiem. Vispirms tie, sakarā ar kuriem prestižās arzemju izdevniecībās ir publicētas monogrāfijas, publicēti raksti ļoti prestižos žurnālos, arī tie, kurus daudz citē, praktiskie sasniegumi (izgudrojumi), par kuriem saņemti daudzi ārzemju patenti un pārdotas licences.

Visvairāk sasniegumu nāk no Latvijas Universitātes – 59 (no tiem Universitātes institūti – 41). No Rīgas Tehniskās universitātes ir 17sasniegumi, Rīgas Stradiņa universitātes – 6, Daugavpils Universitātes – 2. No institūtiem (centriem) visvairāk sasniegumu ir LU Cietvielu fizikas institūtam – 13, Organiskās sintēzes institūtam – 8, LU Latvijas vēstures institūtam – 8, LU Bioloģijas institūtam – 6, Biomedicīnas pētījumu un studiju centram – 5, P.Stradiņa slimnīcai – 8. Cietvielu fizikas institūta panākumi konkursos skaidrojami ar to, ka šajā institūtā notiek iekšējs konkurss, un LZA tiek iesniegti ļoti pārdomāti priekšlikumi.

Ja skatāmies individuāli, tad visvairāk kā sasniegumu autori ir atzīmēti sekojoši zinātnieki. I.Kalviņš ir atzīmēts 6 reizes. Pa 3 reizēm ir atzīmēti M.Dambrova, I.Jansone, Ī.Rašals, R.Rozentāls. Pa 2 reizēm – M.Auziņš, A.Cēbers, V.Kampars, A.Kuzmins, R.Lācis, E.Liepiņš, J.Merkurjevs, Ē.Mugurēvičs, V.Pīrāgs, V.Skujiņa, J.Stradiņš, J.Teteris. 83 zinātnieki kā sasniegumu autori ir atzīmēti vienu reizi. Varbūt, ka no šīs statistikas var izdarīt secinājumu, ka vidējā norma ir vismaz katrus 5 gadus atskatīties uz saviem rezultātiem, apkopot vienā formulējumā un pieteikt sasniegumu konkursam.

Powered by Elxis - Open Source CMS