Aizstāvēšana

1-05-2008

2008. gada 25. aprīlī plkst. 13.00 Kaļķu ielā 1 RTU 407. auditorijā notiks
KONSTANTINA KOZLOVSKA
promocijas darba “Mazo un vidējo investoru finanšu investīciju vadīšanas stratēģijas globalizācijas apstākļos” aizstāvēšana RTU P–09 promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Remigijs Počs, Dr. habil.oec., RTU profesors; Elmārs Zelgalvis, Dr. habil. oec., LU profesors; Aleksandrs V. Rutkausks, Dr. habil. oec., Viļņas Gediminas Tehniskās universitātes profesors.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

 

***

2008. gada 25. aprīlī pulksten 12.30 LU Filozofijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības bulvārī 32, 1. auditorijā (2. stāvā)
INETA KIVLE
aizstāvēs promocijas darbu “Skaņa, runa, balss un mūzika fenomenoloģiskajā perspektīvā” filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr. habil. phil. Māra Rubene (LU), Dr. phil. Raivis Bičevskis (LU), Dr. art. Ilma Grauzdiņa (LMA).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkas zinātniskajā lasītavā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 25. aprīlī pulksten 15.00 LU Filozofijas nozares promocijas

padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības bulvārī 32, 1. auditorijā (2. stāvā)
MĀRA KIOPE
aizstāvēs promocijas darbu “Patiesības pieredzes iespējamība valodiskumā” filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr. theol. (S.Script.) Paskāls Marija Jerumanis (Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts), Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova (LU), Dr. phil. Andris Rubenis (LMA un LU).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkas zinātniskajā lasītavā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008.gada 28.aprīlī plkst. 15.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē
GUNDARS RATNIEKS
aizstāvēs promocijas darbu “Silīcija monokristālu ar diametru līdz 8 collām audzēšanas ar peldošās zonas metodi modelēšana” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr. h. fiz. Jurijs Geļfgats; Dr. fiz. Andris Jakovičs; prof. Peters Rudolfs (Peter Rudolph).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2008.gada 28.aprīlī plkst. 17.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē
ANDIS RUDEVIČS
aizstāvēs promocijas darbu “Silīcija kristālu audzēšanas procesa ar peldošās zonas metodi kausējuma formas nestacionaritāte un 3D raksturs” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr. h. fiz. Jurijs Geļfgats; Dr. fiz. Sandris Lācis; Dr. Volframs Millers (Wolfram Miller).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2008. gada 29.aprīlī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

DACE BANDERE
aizstāvēs promocijas darbu
”Difterijas antibakteriāla terapija: raksturojums,

efektivitāte, problēmas”.

Oficiālie recenzenti: Dr. habil. med., asoc. prof. Anna Vītola; Dr. habil. med. profesors Alvydas Laiškonis (Lietuva) Dr. med. Vitalis Briedis (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rau.lv.

***

2008. gada 29.aprīlī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402. telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā
IRINA SURKOVA
aizstāvēs promocijas darbu “Kreativitāte mērķvalodas lietojumā” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr. habil. philol. I.Druviete, Dr. philol. M.Brēde, Dr. philol. J.Baldunčiks.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2008.gada 12. maijā plkst. 15.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē
RITA VEILANDE
aizstāvēs promocijas darbu “Vien–dimensionāla Ridberga atoma mijiedarbība ar pusperioda impulsiem” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr. h. fiz. Mārcis Auziņš; Dr. fiz. Agris Gailītis; prof. Bronislovas Kaulakys.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2008.g. 23.maijā plkst. 16.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr.ekon.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs
IEVA KALVE.
Temats – “Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.
Recenzenti: Dr.fiz., profesors Andris Kangro; Dr.h.ekon., profesore Baiba Rivža; Dr.h.fiz.,profesors Juris Zaķis
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

Rīgas Tehniskās universitātes “RTU P–09 Promocijas padome” 2008. gada 14.marta sēdē Natālijai Fiļipovičai piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Promocijas darba tēma “Efektīva nodokļu administrēšana Latvijas Republikā”.
Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2008. gada 28.marta sēdē Tatjanai Tambovcevai piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Promocijas darba tēma “Ekoloģiski orientētas uzņēmējdarbības vadīšanas novērtēšanas modeļi un attīstība Latvijā”.
Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS