KONKURSI

1-05-2008

Latvijas Universitātes BIOLOĢIJAS INSTITŪTS izsludina konkursu
uz akadēmisko amatu šādā specialitātē:

augu fizioloģija – pētnieks – 1 vieta

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža
Salaspilī, Miera ielā 3, 230.istabā, tālrunis – 67944988.

Pieteikumam pievienot:

1) biogrāfiju (Curriculum vitae);
2) zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas;
3) publicēto zinātnisko darbu sarakstu (2001–2008);
4) citas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).

* * *

Latvijas Zinātņu akadēmija, a/s “Exigen Services DATI” un Latvijas Izglītības fonds izsludina konkursu uz profesora Eižena Āriņa 2008. gada
balvu ievērojamam Latvijas zinātniekam
par izcilu veikumu vai mūža devumu datorzinātnēs

Pretendentus var izvirzīt LZA locekļi, a/s “Exigen Services DATI”, universitāšu senāti un fakultāšu domes, zinātnisko institūtu zinātniskās padomes.

Balvu piešķir īpaša ekspertu komisija.

Izvirzot pretendentus, ne vēlāk kā līdz 2008.gada 16.maijam divos eksemplāros jāiesniedz šādi dokumenti:

•motivēts izvirzītāja iesnegums;
•pretendenta Curriculum vitae, norādot personas kodu, darba un māas adres, telefonu, e–pasta adresi;
• izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā);
• izvirzītais darbs (darbu kopa), ja tāds ir publicēts iespiestā veidā.

Apbalvotā zinātniskā vai praktiskā darba viens eksemplārs tiek nodots glabāšanai LZA bibliotēkā, otrs – LIF birojā.

Materiāli iesniedzami LZA zinātniskajā sekretariātā Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā, 231.istabā, Rīga LV–1524, tālr. uzziņām 67223931; 67223633.

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS