Latvijas Zinātnieku savienībā

1-05-2008
27. martā notika LZS Valdes sēde.Tajā turpināja izskatīt grozījumus un papildi-nājumus LR MK “Noteikumos par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību”. Tie saucas “Zinātniskās ekspertīzes pamatprincipi” un tie apspriesti un konceptuāli atbalstīti LZP Zinātniskās ekspertīzes komisijā. LZP tos pieņēmusi 2008.g. 17. martā. Šī pamatīgi izstrādātā un plaši izvērstā dokumenta mērķi formulēti šādi: nodrošināt

1. visu Latvijas Republikā par budžeta līdzekļiem īstenojamo pētījumu projektu zinātnisko ekspertīzi, atbilstoši Zinātniskās darbības likuma prasībām;
2. ekspertīzes objektivitāti un starptautiskas projektu zinātniskās kvalitātes novērtēšanas iespējas;
3. lielāka zinātnieku-ekspertu skaita piesaisti projektu vērtēšanai un ekspertīzes veikšanu optimālos termiņos.

LZS pārstāvis LZP A. Āboltiņš, iepazīstinot ar šo dokumentu, atzīmēja LZP intensīvo darbu tā izstrādē un apspriešanā – darba sēdes notiek katru nedēļu. Jaunums ir tas, ka, projektus vērtējot, tiks šķirts administratīvais vērtējums vai ievērota noteiktā projektu iesniegšanas procedūra u.c. birokrātija, un zinātniskais, ekspertu vērtējums. Attīstoties tehniskajiem līdzekļiem, aktuāla kļuvusi projektu iesniegšanas un vērtēšanas datorizācija.

Vairāki jautājumi un ierosinājumi bija LZS Valdes locekļiem H. Zenkēvičam un I. Šmeldam, piem, ka atsevišķos zinātniskos virzienos un tēmās var būt grūtības ar ekspertu atrašanu un var veidoties interešu konflikts. Taču ir skaidrs, ka ierosinājumu un papildinājumu skaits nevar būt bezgalīgs, vienā brīdī ir jāapstājas un jāvienojas par pamatnostādnēm. Un viena no tām ir – rūpēties, lai neiznīkst tie pētījumu virzieni, kas ir aktuāli tieši Latvijai.

Darba kārtības jautājumā par Latvijas Zinātnieku savienības 20. jubileju, nolēma lūgt sagatavošanas darbos iesaistīties kādreizējo LZS priekšsēdētāju J.R.Kalniņu un ilggadējo Valdes locekli U. Raitumu, kā arī apzināt vēsturisko fotomateriālu. Nākošā LZS Valdes sēde notiks 17. aprīlī plkst. 16.00.

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS