LZA nodaļās

14-04-2012


2012.gada 24.februārī
– LZA ĶBMZN pilnsapulcē noklausījās nodaļas priekšsēdētāja akad. R.Valtera pārskatu par nodaļas un tās locekļu darbību 2011. gadā un 2012. gadā plānotajiem pasākumiem. Par nodaļas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja akad. R. Valteru. Nodaļas locekļi nobalsoja
par LZA goda doktora grāda piešķiršanu OSI vad.pētn. L.Baumanei (Dr.h.c.chem.) un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu kardioloģijas klīnikas vadītājam A.Lācim (Dr.h.c.med.). Plašu referātu “Vīrusu infekciju loma dzīves kvalitāti apdraudošo slimību attīstībā” nolasīja LZA kor.loc. M.Murovska.

2012.gada 9.martā – ĶBMZN sēde “Cinka atkarīgie enzīmi”. Pēc akad. R.Valtera un kor.loc. P.Trapenciera ievadvārdiem sēdes dalībnieki noklausījās un apsprieda 4 referātus pār tēmām, kuras pēdējos gados attīstītas Latvijas Organiskās sintēzes institūtā: “Cinka atkarīgo enzīmu loma un nozīme jaunu ārstniecības vielu radīšanā. MMP inhibitori” (LZA kor.loc., OSI vad.pētn. P. Trapencieris), “Ogļskābes anhidrāžu (CA) inhibitori kā potenciālie terapijas līdzekļi (OSI vad.pētn. R. Žalubovskis), “Selektīvu TACE inhibitoru izveide” (RTU asoc.profesors, OSI vad.pētn. A. Jirgensons), “HDAC inhibitoru pētījumi (OSI vad.pētn. E. Loža) un “Nākotnes perspektīvas” (P. Trapencieris).

(Plašāku informāciju skat. “ZV” interneta versijā .)

2012.gada 30. martā – ĶBMZN sēde “Strukturālās bioloģijas pielietojums medicīnisku preparātu radīšanā”, kurā noklausījās un apsprieda 3 referātus: “Rentgenstruktūranalīze proteīnu un to ligandu dizainā” (kor.loc. K.Tārs, BMC vad. pētn.), “Kodolu magnētiskās rezonanses pētījumi jaunu zāļu vielu atklāšanai” (K. Jaudzems, OSI vad. pētn.), “Funkcionālu proteīnu iegūšana dažādās ekspresijas sistēmās” (A. Kazāks, BMC vad. pētn.).

Sēdes dalībnieki noklausījās arī LZA prezidenta amata kandidātu akad. I. Lāča un akad. O. Spārīša uzstāšanos.

Zin.sekr. B.Ādamsone

Pēdējā atjaunošana 15-04-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS