Jauni LZA goda doktori

14-04-2012


LZA Senāts 2012.gada 20. martā apstiprināja ĶBMZN 2012.gada 24.februāra lēmumu piešķirt LZA goda doktora grādu Larisai Baumanei (Dr.h.c.chem.) un Arim Lācim (Dr.h.c.med.).

Larisa BAUMANE

Dr.chem. Larisa Baumane dzimusi 1946.gada 21.janvārī. Absolvējusi LVU Fizikas un matemātikas fakultāti 1969.gadā un kopš tā laika strādā Latvijas Organiskās sintēzes institūtā. Zinātniskā darbība saistīta ar EPR spektroskopijas metodes izmantošanu brīvo radikāļu detektēšanai un identificēšanai. 1980 gadā aizstāvējusi ķīmijas zinātņu kandidāta disertāciju par tēmu “5–Nitrofurāna atvasinājumu elektroķīmiskās ģenerēšanas primārie radikāļi”.

Līdz 2000. gadam pētnieciskais darbs bija saistīts ar brīvo jonradikāļu izpēti, to elektroķīmisko ģenerēšanu. Turpmākie pētījumi veltīti brīvo radikāļu detektēšanā bioloģiskās sistēmās, nosakot NO radikāļus dažādos dzīvnieku audos un orgānos un bioloģiskās reakcijās. Liels pētījumu cikls veltīts dažādu ārstniecības līdzekļu izvērtējumam dzīvniekiem ar cukura diabēta modeli, kas veikts sadarbībā ar LOSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas zinātniekiem.

Zinātniskās publikācijas – ~ 100 zinātniski raksti (77 publicēti SCI žurnālos), ~ 70 (t.sk. 30 starpt.) konferenču tēzes.

Stāžējusies vairākos specializētos zinātniskos centros.

Pedagoģiskais darbs – speckursi LVU Ķīmijas fakultātes un RMI Farmācijas fakultātes studentiem par elektroķīmijas, UV spektroskopijas un EPR metožu izmantošanu organisko savienojumu pētījumos. Regulāri vada RSU Farmācijas fakultātes studentu diplomdarbus.

Apbalvojumi: Vissavienības D.Mendeļejeva Ķīmijas biedrības prēmija jaunajiem zinātniekiem (1973), Vissavienības TSI atzinības diploms (1975), akadēmiķa S.Hillera medaļa (LOSI, 2006).


Aris LĀCIS

Dr.habil.med. Aris Lācis dzimis 1936.gadā ārsta ģimenē. Beidzis Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultāti 1961.gadā. Strādājis kā ķirurgs Jelgavas slimnīcā (1961–1964), P.Stradiņa Republikāniskajā klīniskajā slimnīcā (1962–1964), Latvijas Plaušu ķirurģijas centrā (1964–1969), RMI Vispārējās un sirds–asinsvadu ķirurģijas klīnikā (1969–1994). Īpaši nozīmīgs ir A.Lāča devums bērnu kardioloģijas attīstībā. No 1994.gada līdz 2006.gadam bijis Valsts Bērnu kardioloģijas centra vadītājs, kopš 2006.gada – Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu kardioloģijas klīnikas vadītājs. Pēdējos gados klīnikā veikto iedzimto sirdskaišu operāciju rezultāti sasnieguši labāko Eiropas centru rādītājus. Nodibināta laba sadarbība ar citiem pasaules sirds ķirurģijas centriem, kuros notiek regulāra profesionāla apmācība.

Aris Lācis ir habilitēts medicīnas doktors (1977.g. aizstāvēta medicīnas zinātņu doktora disertācija “Sirds kambaru starpsienas defekta ķirurģiska ārstēšana agrīnā vecumā”). Profesors ir vairāk nekā 351 zinātnisko publikāciju, 3 monogrāfiju un 13 izgudrojumu autors. Viņa zinātniskās intereses: iedzimtas sirds­kaites, ķirurģiska korekcija, mākslīgā asinsrite, dziļā hipotermija, invazīvā kardioloģija, hibrīda operācijas, celulārā kardiomioplastika, kā arī biomehāniski perikarda, aortas un koronāro asinsvadu pētījumi.

A.Lācis ir Latvijas Sirds–asinsvadu ķirurgu asociācijas prezidents, Latvijas Bērnu kardiologu asociācijas prezidents, nacionālais delegāts Eiropas Bērnu kardioloģijas asociācijā.

A.Lāča nopelni ir augsti novērtēti. Viņš ir Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (2000), Valsts emeritētais zinātnieks (2002), saņēmis Andreja Priedkalna medaļu (2007), LZA, a/s “Latvijas Gāze” un Latvijas Izglītības fonda balvu, LR Ministru kabineta balvu (2009).

Pēdējā atjaunošana 14-04-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS