Par Eiropas vienotības ideju

14-04-2012


Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (Academia Scientiarum et Artium Europaea) svinīgajā pavasara plenārsesijā 2012. gada 3. martā Zalcburgā tika pieņemts “Manifests Eiropai 21. gadsimtā”, ko individuāli parakstīja katrs klātesošais Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (EZMA) loceklis. Šis manifests ir sagatavots pēc EZMA prezidenta profesora Dr. Dr.h.c. Fēliksa Ungera ierosmes sakarā ar pēdējā laikā vērojamām tendencēm graut Eiropas Savienības un vispār Eiropas vienotību, lai pretdarbotos centrifugālajām, destruktīvajām tendencēm.

Manifesta teksta parakstīšana turpinās un to aicināti atbalstīt ne tikai EZMA Latvijas delegācijas locekļi, bet arī visi zinātnes un kultūras darbinieki, kas to vēlas darīt. EZMA dokumentu “Manifests Eiropai 21. gadsimtā” paredzēts iesniegt Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam š.g. maijā.

Iepazīstinām Latvijas zinātnisko sabiedrību ar šo dokumentu, aicinot ieinteresētās personas to atbalstīt individuāli.

Atbalsta paraksti adresējami LZA Starptautiskajai daļai (Dr. A. Draveniece, e–pasts: ).

Prof. J. Stradiņš

EZMA Latvijas delegācijas vadītājs
EZMA Goda senators

Prof. J. Ekmanis

 LZA prezidents
EZMA īstenais locekli


 
 


Manifests Eiropai 21. gadsimtā

1. Eiropa ir brīvības un miera mājvieta. Tā ir mūsu pēcnācēju nākotnes un kultūras balsts.

2. Brīvība un mobilitāte kalpo cilvēku attīstībai tolerances gaisotnē. Cieņa pret atklātām reliģijas izpausmēm ir priekšnoteikums daudzdimensionālas sabiedrības pastāvēšanai.

3. Pilsoņu līdzdalība un viedokļu skaidrība politisku lēmumu pieņemšanā dara Eiropu dzīvotspējīgu.

4. Par reālu Eiropas sasniegumu ir kļuvusi nacionālo robežu pārvarēšana.

5. Ģimenes stiprums un saliedētība, nabadzības apkarošana un nodarbinātības veicināšana ir neatsverams sabiedrības kodols.

6. ES turpmākā attīstība pārvarēs slēpto nacionālismu.

7. Eiropas Parlamenta stiprināšana veidos pilsoņus no jauna apvienojošu forumu.

8. Tiešā ceļā ievēlēta valdība ar izvēles un iejaukšanās tiesībām noteiks Eiropas federālo ievirzi.

9. Mūsu tautsaimniecība un zinātne ir globāli konkurētspējīgas. Kopā ar reliģiju, ētiku un morāli tās veido mūsu nākotnes pamatu. Kultūras daudzveidības pīlāri arvien ir izglītība, māksla un darbaprieks.

10. Eiropas pilsoņus ir nepieciešams pastiprināti rosināt mūsu kopīgas Eiropas nākotnes veidošanai un pagātnes problēmu pārvarēšanai.

Zalcburgā 2012. gada martā

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija

 

Pēdējā atjaunošana 14-04-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS