Eižena Āriņa balva – akadēmiķiem Andrim Ambainim un Jānim Grundspeņķim

31-05-2012
zv/zv433-2.jpg
 

No kreisās: LZA prezidents Juris Ekmanis, A/S “Exigen
Services Latvia
” valdes priekšsēdētājs Ivars Puksts,
prof. Jānis Grundspeņķis un prof. Imants Meirovics
(RTU Attīstības fonds)

A.Edžiņas foto 

Eižena Āriņa balvu datorzinātnēs un to pielietojumos ar formulējumu: “par izcilu veikumu datorzinātnēs, informātikā vai par nozīmīgu informācijas izstrādes sistēmu veicināšanu” Latvijas Zinātņu akadēmija kopā ar A/S “Dati Exigen group” pirmo reizi pasniedza 1999. gadā. Sākumā – ik gadu, pēc tam – reizi divos gados, līdz krīzes laikā tā tika apturēta pavisam. Šī gada maijā nu jau Latvijas Zinātņu akadēmijas,A/S “Exigen Services Latvia” un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda kopējo Eižena Āriņa balvu – īpašu zelta medaļu, diplomu un 1500 latu lielu stipendiju – piešķīra diviem izciliem zinātniekiem – LZA īstenajam loceklim, LU profesoram Dr. sc. comp. ANDRIM AMBAINIM un LZA īstenajam loceklim, RTU profesoram Dr. habil. sc. ing. JĀNIM GRUNDSPEŅĶIM. 

15. maijā balvas pasniegšanas svinīgajā ceremonijā LZA prezidents Juris Ekmanis izteica milzīgu gandarījumu gan par to, ka balva, pateicoties “Exigen Services Latvia”, ir atdzimusi un ieguvusi jaunu elpu, gan par to, ka sākumā iecerētās vienas balvas vietā ir rasta iespēja apbalvot divus izcilus zinātniekus, izcilas personības, kuras nevar novērtēt ar pirmo vai otro numuru.

Dr. sc. comp., PhD Andris Ambainis ir viens no pasaules vadošajiem kvantu skaitļošanas pētniekiem ar visbiežāk citētajiem rezultātiem. Pateicoties viņa zinātniskajiem sasniegumiem, ir izdevies piesaistīt ES 7. ietvara pētniecības projektu Quantum Computer Science (QCS), kurā Latvijas Universitāte koordinē Eiropas līmeņa konsorciju. Tajā ietilpst 8 universitātes un zinātniskie institūti no 7 valstīm. Tāda līmeņa starptautiska koordinācija LZA akadēmiķa vadībā notiek pirmo reizi. Balvas pasniegšanas laikā A. Ambainis atradās Japānā, kur ar uzaicinātiem referātiem uzstājās divās starptautiskās konferencēs.

Dr. habil. sc. ing. Jānis Grundspeņķis ir vairāku jaunu zinātnisko virzienu iedibinātājs un attīstītājs Latvijā un pasaulē. Nozīmīgākais zinātniskais sasniegums ir unikālās struktūrmodelēšanas pieejas izstrāde, kas paredzēta sarežģītu tehnisku sistēmu modelēšanai, analīzei un tehniskajai diagnostikai. Pēdējos desmit gados profesors ir attīstījis jaunus zinātniskās darbības virzienus, kas saistīti ar mākslīgā intelekta jomu, tajā skaitā intelektuālu aģentu tehnoloģiju un intelektuālas mācību un zināšanu vērtēšanu sistēmām, kā rezultātā ir radīta jauna aģentorientēta mācību sistēmu izstrādes metodoloģija. J. Grundspeņķis ir ievadījis dzīvē veselas informātikas tehnoloģiju specialitu un zinātnieku paaudzes.

Z. Kipere

Pēdējā atjaunošana 31-05-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS