6. Sēlijas kongress

28-06-2012


27. un 28. jūnijā notika 6. Sēlijas kongress, kuru organizēja Daugavpils Universitāte, LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa, LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa, LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa un Sēlijas Asociācija. Par kongresa norises vietu bija izraudzīts Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrs “Ilgas” Daugavpils novada Skrudalienas pagastā.

Pirms kongresa atklāšanas tā dalībnieki iepazinās ar renovēto Ilgu pili, DU Studiju un pētniecibas centru, stādīja ozolus muižas parkā. Tam sekoja 6. Sēlijas kongresa oficiāla atklāšana, kurā uzstājās akad. J. Stradiņš, akad. A. Barševskis, akad. R. Karnīte un Daugavpils novada Domes priekšsēdētāja J. Jalinska.

Kongresa atklāsānai sekoja saspringta un daudzpusīga darba kārtība. Akad. J. Stradiņš runāja par Sēlijas kultūrvēstures pretrunām un nākotnes redzējumu, akad. A.Barševskis (Daugavpils Universitāte) iepazīstināja ar Augšzemes bioloģisko daudzveidību, A.Melluma un M. Lūkins (Latvijas Universitāte) – ar Daugavas lokiem to saistībā ar Sēliju. Par Sēliju kā Latvijas lauksaimniecības izaicinājumu kopu uzstājās akad. B. Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), bet akad. J. Urtāns (Latvijas Kultūras akadēmija) iepazīstināja ar kultūrvēsturisko mantojumu – Sēlijas veselības avotiem.

Pēc pusdienām kongresa “vadības grožus” savās rokās pil­nībā ņēma Daugavpils Universitāte, kuru pārstāvēja visi ziņotāji: prof. V. Šaudiņa (“Etnolingvistiskās attieksmes sēliskajās izloksnēs”), prof. I. Saleniece (“XX gs. Latvijas vēsture Sēlijas cilvēku dzīvesstāstos”), asoc. prof. H. Soms (“Reģionam veltīta pētījuma īpatnības un moderno tehnoloģiju pielietojums”), Z. Stapkeviča (“Daugavpils Universitātes docētāji: Sēlijas devums”).

Par kongresa tematisko daudzpusību liecināja arī stenda referāti: “Sēlijas lauksaimnieki – jaunu risinājumu meklētāji” (D. Zalamane), “Sēlijas pagastu izzināšanas iespējas”(R. Avotiņa), “Sēlijas austrumgala muižu parki (I. Janelis). “Augšzemes augstienes ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības”(I. Stūre), “Stenderi Sēlijas kultūras vēsturē”(M. Grudule), “Neatkarības kara norises Ilūkstes apriņķī (1919–1920)” (Ē. Jākobsons). Par DU Studiju un pētniecības centra “Ilgas” šodienu un nākotni prezentāciju bija sagatavojusi DU asoc. prof. I. Kokina.

Nākošajā dienā interesentiem tika dota iespēja doties ekskursijā uz Silenes dabas parku un Ilgu dabas liegumu līdz Riču ezera stāvkrastiem, kā arī uz Robežnieku pilskalnu.

Pēdējā atjaunošana 28-06-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS