XVII Starptautiskā konference “Kompozīto materiālu mehānika”

6-09-2012


Š.g. 28. maijā – 01. jūnijā Rīgā notika XVII Starptautiskā konference “Kompozīto materialu mehānika” (
http://www.pmi.lv/html/ConfInf.htm). Organizētāji un atbalstītāji – Latvijas Universitātes aģentūra “LU Polimēru mehānikas institūts”, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome, Latvijas Nacionālā Mehānikas komiteja, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, žurnāla “Mechanics of Composite Materials” redkolēģija, kompānija “Centre Composite” (Latvija).

Starptautisko programmas komiteju konferencē pārstāvēja profesori L. A. Agalovjans (Armēnija), S. D. Akbarovs (Turcija), H. Altenbahs (Vācija), A. N. Anoškins (Krievija), Č. Bakis (ASV), V. Hvangs (Koreja), V. V. Kovriga (Krievija), A. Kvedaras (Lietuva), J. Lelleps (Igaunija), A. B. Mitkevičs (Krievija), V. G. Piskunovs (Ukraina), J. M. Pleskačevskis (Baltkrievija), J. V. Sokolkins (Russia), R. Talreja (ASV), V. Tamužs (Latvija), R. Tepfers (Zviedrija), J. Vārna (Zviedrija), un A. D. Zamanovs (Azerbaidžāna).

Kompozīto materiālu mehānikas konferences ir tradicionālas zinātnieku sanāksmes, ko Polimēru mehānikas institūts regulāri organizē kopš 1965.gada. Šo konferenču mērķis ir apspriest jaunos pētījumu rezultātus kompozīto materiālu mehānikā, kā arī apmainīties domām par iespējamiem turpmākiem pētījumu virzieniem.

Pēdējos gados ir paplašinājušās tendences kompozītu pielietošanā. Joprojām svarīga ir efektīvu materiālu radīšana aviokosmiskai tehnikai. Tā, piemēram, jaunajā Aeirbus lidmašīnā trešā daļa no konstrukcijas ir kompozīti, bet tuvāko gadu laikā jaunajā konstrukcijā kompozīti pēc apjoma aizņems vairāk kā pusi. Interesi par minēto tematiku apliecināja arī Boeing kompānijas pārstāvja PhD P. P. Martina uzstāšanās ar paplašinātu referātu “Boeing kompānijas kompozītmateriālu izmantošanas lidaparātos vēsture un evolūcija: The 787 Dreamliner”. Turpina pieaugt kompozītu izlietojums būvju nostiprināšanā un rehabilitācijā.

Konference tika organizēta 7 sekcijās: “Struktūra un īpašības”, “Laika un vides atkarīgas īpašības”, “Stiprība, plīšana, bojājumi un nogurums”, “Konstrukcijas no kompozītiem”, “Kompozīto materiālu pielietošana lidaparātos un kosmosā”, “Kompozīti celtniecībā un infrastruktūrā” un “Materiālu raksturojums”.

Konferences sagatavošanas laikā saņemtas 218 tēzes ar 477 autoriem un pieteikumi uz piedalīšanos konferences darbā no 36 valstīm. Konferences darbā ar referātiem piedalījās 174 dalībnieki no 24 valstīm – Alžīras, ASV, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Beļģijas, Čehu Republikas, Dānijas, Igaunijas, Kazahstānas, Korejas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Portugāles, Skotijas, Spānijas, Turcijas, Ukrainas, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas.

Nolasīti 4 plenārie referāti, un 91 referāts 7 sekcijās, kā arī 72 referāti bija pārstāvēti stenda formā. Prof. K. Fridriha (K. Friedrich, Germany) plenārajā referātā izskatītas apstrādes, struktūras un īpašību sakarības termoplastisko nanokompozītu izmantojumam berzes un nodiluma apstākļos. Prof. J. Dzeņa (Yu. Dzenis, USA) plenārreferāts bija veltīts nepārtrauktām nanošķiedrām, kuras izmanto konstrukciju kompozītos. Prof. A. N. Anoškins (A. N. Anoshkin, Russia) stāstīja par kompozīto materiālu un konstrukciju stiprības aprēķinu modeļiem un metodēm. Prof. S. D. Akabarova (S. D. Akbarov, Turkey, Azerbaijan) plenārais referāts bija veltīts ļodzes atslāņošanai viskoelastīgo kompozītmateriālu plātnēs ar plaisām. Paplašinātu sekcijas referātu, veltītu stiegroto materiālu ugunsizturības skaitliskam novērtējumam un lokanām konstrukcijām no ugunsizturīgiem stiegrotiem materiāliem autoru kolektīva vārdā prezentēja Vl. O. Kaledins (Vl. O. Kaledin, Russia). Prof. N. K. Miškina (N. K. Myshkin, Belarus) paplašināts sekcijas referāts bija veltīts kontakta mehānikai un polimērkompozītu triboloģijai.

4 stenda referātu prezentācijas tika atzītas par labākajām: K. C. Bae (Republic of Korea) referāts par FeAl/ZrC intermetāliskās matricas kompozīta mikrostruktūru un mehāniskām īpašībām (autori K. C. Bae, J. M. Choi, I. M. Park and Y. H. Park), P. Hutara (P. Hutař, Czech Republic) referāts par sašūta polimēra, pildīta ar alumīnija oksīda daļiņām, skaitlisko modelēšanu (autori B. Máša, L. Náhlík, and P. Hutař), L. Rozītes (Sweden) referāts par bio–bāzes polimēru ar linu šķiedru stiegrojumu nelineārās uzvedības analīzi (autori L. Rozite and R. Joffe), S. Gluhiha (Latvija) referāts par kompozītmateriālu paneļu ar palielinātu stingumu lidmašīnu spārniem optimālo konstrukciju (autori S. Gluhih, O. Mitrofanov, and A. Sorokin, Latvia, Russia).

Izraudzītu referātu pilni teksti pēc recenzēšanas tiek publicēti žurnālā Mechanics of Compozite Materials/Механика композитных материалов

Notikušo konferenci pozitīvi novērtēja konferences dalībnieki un nolēma nākošo konferenci organizēt Rīgā 2014. gada maijā un veltīt to Polimēru mehānikas institūta dibināšanas 50. gadadienai.

V. Tamužs
K. Cīrule

Powered by Elxis - Open Source CMS