Īsumā

29-09-2012


11. septembrī notika Latvijas Zinātņu akdēmijas Senāta sēde. Tajā par topošo Nacionālās attīstības plānu (NAP 2020) runāja LZA korespondētājloceklis Uldis Osis, nosaucot to par empīriskām hipotēzēm . Aplūkodami iesniegtos papildinājumus, Senāts nolēma vēl papildināt tos ar latviešu tautas tālākai attīstībai būtiskiem priekšlikumiem, kuri NAP nebija ietverti. Ar ziņojumu “Viedie nanostrukturētie materiāli un fāžu pārejas” uzstājās LZA korespondētājloceklis Māris Knite, aizsākot LZA Senāta iepazīšanos ar īsteno locekļu kandidātiem jauno LZA locekļu vēlēšanām 2012. gada 29. novembrī.

20. un 21. septembrī Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts rīkoja starptautisku zinātnisku konferenci “Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa”, kuras sadaļās “Filosofija, ētika, zinātne”, “Zinātnieks, bioētikas, medicīniskās ētikas, ekoētikas jautājumus risinot”, “Zinātnieka ētika – riski un atbildība”, “Vēsturnieks un ētika”, “Zinātnieka ētika: filosofu skatījums”, “Bioētikas spožums un posts: Latvijas skatījums” uzstājās virkne Latvijas un ārzemju zinātnieku.

26. septembrī notika LZA sēde – diskusija “Homo sapiens – māksla – skaitļi – astronomija”, kurā uzstājās akadēmiķis Kurts Švarcs. Sēdi organizēja LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa.

Pēdējā atjaunošana 29-09-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS