Konkursa “Sējējs–2012” grupas “Jaunais zinātnieks lauksaimniecībai un lauku attīstībai” laureāti

15-11-2012


Apbalvoti Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs–2012” grupas “Jaunais zinātnieks lauksaimniecībai un lauku attīstībai” laureāti

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (turpmāk – LLMZA) ir nodrošinājusi darbu vērtēšanu Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs–2012” grupā “Jaunais zinātnieks lauksaimniecībai un lauku attīstībai”, un šī gada 19. oktobrī Zemkopības ministrijas organizētā noslēguma pasākumā pasniegti diplomi konkursa laureātiem.

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2012. gada 7. maija rīkojuma Nr. 89 1. pielikuma “Konkursa “Sējējs – 2012” nolikums” 12. punktu par konkursa dalībnieku grupā “Jaunais zinātnieks lauksaimniecībai un lauku attīstībai” (turpmāk – Konkursa grupā) varēja būt jaunais zinātnieks, kurš izstrādājis zinātnisko darbu, kas saistīts ar lauksaimniecību un lauku attīstību un kurš šajā akadēmiskajā mācību gadā ir aizstāvējis šo zinātnisko darbu promocijas padomē.

Kopumā konkursa grupā tika iesniegti septiņi darbi, no kuriem vērtēšanas komisija akadēmiķa, profesora Aleksandra Jemeļjanova vadībā Zemkopības ministrijas apbalvojuma saņemšanai izvirzīja šādus darbus:

Konkursa laureāts:

Dr. oec. Vivita Baumane, promocijas darbs “Kadastrālās vērtēšanas modeļu pilnveidošana”, zinātniskais vadītājs asociētā profesore, Dr. oec. Velta Paršova;

veicināšanas balvas:

Dr. agr. Iveta Gūtmane, promocijas darbs “Auzeņaireņu un hibrīdo aireņu produktivitātes veidošanās agrocenoloģiskais pamatojums”, zinātniskais vadītājs profesors, Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs,

Dr. sc. ing. Ilga Gedrovica, promocijas darbs “Ar kaltēta topinambūra (helianthus tuberosus pulveri bagātināti miltu konditorejas izstrādājumi”, zinātniskā vadītāja profesore, Dr.sc.ing. Daina Kārkliņa, promocijas darba konsultante profesore, Dr. habil. sc. ing. Lija Dukaļska.

Darbi tika vērtēti, balstoties uz četriem kritērijiem – 1) tēmas aktualitāte lauksaimniecības un lauku attīstības kontekstā, 2) tēmas novitāte, 3) zinātniskais līmenis, 4) pētījuma publicitātes līmenis. Konkursa grupa komisijas locekļi norādīja, ka kopumā augstu vērtējami ir visi iesniegtie darbi.

LLMZA zinātniskā sekretāre Ieva Brence

Powered by Elxis - Open Source CMS