Sarežģītu sistēmu modelēšanas un simulēšanas metodoloģija un prakse

15-11-2012


LZA korespondētājloceklis

JURIJS MERKURJEVS Dr.habil.sc.ing.,
RTU profesors, RTU Informācijas tehnoloģijas institūta Modelēšanas un imitācijas katedras vadītājs

J.Merkurjevs ir dzimis Rīgā 1954.g. 30. aprīlī. Zinātnisko darbību uzsācis RTU (toreiz RPI) Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē 1973. gadā kā studiju programmas “Automātika un telemehānika” 3. kursa students. Viņa zinātniskie pētījumi ir saistīti ar sarežģītu sistēmu modelēšanas un simulēšanas metodoloģiju un praktisko pielietošanu, simulēšanā sakņotu loģistikas sistēmu vadību, kā arī sarežģītu sistēmu ilgtspējīgas attīstības dinamisko vadību.

Zinātniskās skolas sarežģītu sistēmu modelēšanā un simulēšanā dibinātājs un vadītājs. Viņa vadībā ir sasniegti šādi galvenie rezultāti:

A. Sarežģītu sistēmu modelēšanas un simulēšanas metodoloģijas jomā:

1. Simulēšanā sakņotā optimizācijā:

• izstrādāta simulēšanā sakņotas hibrīdas optimizācijas metodoloģija, kas apvieno evolucionāro skaitļošanu un metamodelēšanā bāzēto lineārās pārmeklēšanas pieeju, secīgi izmantojot globālās un lokālās pārmeklēšanas algoritmus;

2. Simulēšanu atbalstošā vizualizēšanā:

• izstrādāts simulēšanas un vizualizēšanas ietvars un tā realizējošā vide, kas atbalsta interaktīvu simulēšanas un vizualizēšanas procesu, simulējot kombinētas (diskrētu notikumu un nepārtrauktas) sistēmas;

3. Modeļu kvalimetrijas jomā:

• piedāvāta pieeja modeļu kvalitātes vadībai, risinot dažādu modeļu integrācijas problēmu pētāmo sistēmu vienotā tēla veidošanai;

B. Sarežģītu sistēmu simulēšanas integrācijas jomā, risinot šo sistēmu analīzes, optimizācijas un vadības uzdevumus:

4. Simulēšanā sakņotas loģistikas sistēmu analīzes un vadības jomā:

• izstrādāta piegādes ķēžu simulēšanas metodika;

• piedāvāta integrēta stratēģija piegādes ķēžu dinamikas analīzei, kas apvieno analītiskās un simulēšanas pieeju pielietošanu;

• izstrādāts piegādes ķēžu taktiskās vadības ietvars, kas integrē analītisku modelēšanu, simulēšanu un optimizāciju taktisko lēmumu pieņemšanai piegādes ķēdēs;

5. Simulēšanā sakņotas risku vadības jomā:

• izstrādāts informācijas tehnoloģijas risku analīzes rīks, kas balstās uz izstrādāto risku novērtēšanas valodu;

• piedāvāta pieeja risku analīzei piegādes ķēdēs, kas paredz dažādu risku seku analīzi, izmantojot simulēšanu;

• izstrādāta metodoloģija zemnieku stratēģiju analīzei, veicot lauksaimnieciskas operācijas apkārtējās vides nenoteiktības apstākļos;

6. Sarežģītu sistēmu ilgtspējīgas attīstības vadības jomā (sadarbojoties ar Fizikālās Enerģētikas institūta Energosistēmu matemātiskās modelēšanas laboratoriju):

• izstrādāta informācijas tehnoloģija pārvades elektrotīklu un ģenerācijas ilgtspējīguma nodrošināšanai;

• izstrādāta metodoloģija lielu tehnisku sistēmu ilgtspējīgas attīstības vadībai.

Pēdējā atjaunošana 15-11-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS